پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
پست
1395/01/18 08:24 ق.ظ
Picture Placeholder:
نحوه دريافت كارت هوشمند

​با سلام لطفا درخصوص نحوه دريافت كارت هوشمند راهنمايي بفرماييد

پست شده:1395/01/18 08:38 ق.ظ
Picture Placeholder:
درخصوص رانندگان كالا از انمن رانندگان كالا مستقر درپايانه بار مشهد جاده طرق و درخصوص مسافر به پايانه مسافربري مراجعه نماييد.از:
پست شده: 1395/01/18 08:24 ق.ظ
موضوع: نحوه دريافت كارت هوشمند

​با سلام لطفا درخصوص نحوه دريافت كارت هوشمند راهنمايي بفرماييد

پست شده:1397/07/22 11:36 ق.ظ
Picture Placeholder:
​سلاماز:
پست شده: 1395/01/18 08:38 ق.ظ
موضوع: نحوه دريافت كارت هوشمند

درخصوص رانندگان كالا از انمن رانندگان كالا مستقر درپايانه بار مشهد جاده طرق و درخصوص مسافر به پايانه مسافربري مراجعه نماييد.از:
پست شده: 1395/01/18 08:24 ق.ظ
موضوع: نحوه دريافت كارت هوشمند

​با سلام لطفا درخصوص نحوه دريافت كارت هوشمند راهنمايي بفرماييد