پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبازديد معاون توسعه ، مديريت و منابع اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي خراسان رضوي از پايانه مرزي سرخس

تاریخ انتشار: 1395/02/11

كرماني نژاد  معاون توسعه ، مديريت و منابع و صمدي رئيس اداره منابع انساني ، پشتيباني و رفاه  از روند اقدامات پايانه مرزي سرخس بازديد به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي خراسان رضوي : مجتبي سرگل زائي علي آباد سرپرست پايانه مرزي سرخس با اعلام خبر فوق افزود: در اين بازديد كه كارشناسان دفتر فني و
بهره برداري نيز حضور داشتند ضمن بررسي اقدامات صورت گرفته در پايانه مرزي سرخس ، مسائل و مشكلات موجود در پايانه مرزي تشريح و تدابير لازم به منظور رفع نواقص توسط معاونت توسعه و مديريت منابع ابلاغ گرديد . راين بازديد مسائل مربوط به امور پرسنلي و رفاهي كه مورد تقاضاي همكاران پايانه مرزي مي باشد مطرح و مساعدت هاي لازم  به منظور تحقق آنان صورت پذيرفت .

سرگل زائي علي آباد افزود : در اين بازديد ضمن ارائه گزارشات مربوطه از نقاط مختلف پايانه مرزي شامل : محوطه ها / سالن تجاري و مسافري / مسجد و پروژه هاي عمراني در حال انجام  و آسفالت محوطه و طرح توسعه فضاي سبز بازديد و از روند  انجام تشريفات مرزي توسط همكاران محترم نيز بازديد به عمل آمد.مشخصات:
نظرات: *