پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبازديد اعضاي شوراي اسلامي شهر از پايانه مرزي سرخس

تاریخ انتشار: 1395/02/25

 

 

تعامل بين بخشي راهگشاي اجراي برنامه هاي دستگاههاي اجرايي است .

به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي خراسان رضوي : مجتبي سرگل زائي علي آباد سرپرست پايانه مرزي سرخس  با اعلام خبر فوق افزود: به مناسبت ايام و اعياد شعبانيه اعضاي محترم شوراي اسلامي شهر سرخس ضمن بازديد از پايانه مرزي در جلسه هم انديشي براي كمك به پيشبرد برنامه هاي عمراني پايانه مرزي و  شهر سرخس  شركت نمودند.

در اين بازديد آقاي مهندس داوري رئيس محترم شوراي شهر سرخس ضمن اعلام آمادگي اعضاي شوراي محترم به منظور تحقق اهداف و برنامه هاي فراروي از جمله كمك به  بحث تملك زمين جهت توسعه پايانه مرزي خواستار تعامل بيش از پيش اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي خراسان رضوي در خصوص صدور مجوزات لازم براي احداث تيرپارك و شهرك حمل ونقل در شهرستان شدند.

سرگل زائي علي آباد افزود : در اين نشست صميمي ضمن ارائه گزارشي از روند اقدامات عمراني و جايگاه پايانه مرزي سرخس در رتبه بندي ترانزيت ورودي و خروجي كشورمطالبي را بيان و  پايانه مرزي را به مثابه شهردار مرز تلقي نموده كه وظيفه خطير خدمات رساني مطلوب به مترددين مرز را عهده دار مي باشد.

 

 


مشخصات:
نظرات: *