پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیکارت هوشمند رانندگان ناوگان عمومی برون شهری تا خرداد 96 تمدید شد

تاریخ انتشار: 1395/03/10

مدت زمان در نظر گرفته شده جهت تمدید ​کارت هوشمند رانندگان  برون شهری تا خرداد 96 تمدید شد

پیرو بخشنامه معاونت حمل ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای کارت هوشمند رانندگان ناوگان باری و مسافری از تاریخ 1/3/95 به مدت یکسال تا تاریخ 1/3/96 تمدید شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل حمل ونقل وپایانه های استان خراسان رضوی ، جعفر شهامت معاون حمل ونقل اداره کل حمل ونقل وپایانه های استان خراسان رضوی  با بیان این مطلب گفت: این تمدید با توجه به درخواست تشکلهای صنفی رانندگان باری و مسافری مبنی بر کمبود بار و جابه جایی مسافر در کشور کارت هوشمند رانندگان تا یکسال دیگر تمدید شد.

معاون حمل ونقل و پایانه های استان خراسان رضوی افزود: درحال حاضر ملاک تمدید کارت هوشمند رانندگان معرفی نامه از انجمن صنفی ویا کانون رانندگان بار و مسافر و همراه داشتن 12 برگ بارنامه برای رانندگان بخش کالا و 24 صورت وضعیت حمل و نقل مسافر برای رانندگان بخش مسافر برون شهری و همچنین 4 برگ راهنامه بین المللی معتبر ( CMR ) می باشد.

وی تصریح کرد: مدت زمان در نظر گرفته شده قابل تمدید نبوده و پس از اتمام مدت زمان مذکور برای احراز کارکرد رانندگان می بایست طبق مفاد ماده 5 دستوالعمل تمدید کارت هوشمند یعنی همراه داشتن 24 فقره بارنامه صادر شده برای رانندگان بخش کالا با حداقل مسافت 10000کیلومتر و 60 فقره صورت وضعیت حمل و نقل مسافر برای رانندگان بخش مسافر برون شهری با حداقل طی مسافت 30000کیلومتر و همچنین 6 برگ راهنامه بین المللی معتبر دارای کد رهگیری ( CMR ) برای رانندگان حمل ونقل بین المللی در یک سال اقدام کنند

 مشخصات:
نظرات: *