پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبرگزاري جلسه كميته كارشناسي ساماندهي مبادي مرزي استان در پايانه مرزي سرخس

تاریخ انتشار: 1395/03/16

به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي خراسان رضوي : مجتبي سرگل زائي علي آباد سرپرست پايانه مرزي سرخس  با اعلام خبر فوق افزود: نشست كميته كارشناسي ساماندهي مبادي مرزي استان در خصوص بررسي روند اجراي پل بتني جديد پايانه مرزي با حضور كارشناسان دفتر امور هماهنگي و اقتصادي استانداري خراسان رضوي/ نماينده وزارت امور خارجه در شمال و شرق كشور / نماينده بازرگاني شركت پخش فرآورده هاي نفتي خراسان رضوي/ و معاون محترم فرمانداري و مسئولين شهرستاني در پايانه مرزي سرخس برگزار و تمهيدات لازم به منظور احصاي مشكلات و تسريع در روند اجراي پروژه اتخاذ شد.

سرگل زائي علي آباد افزود : در اين جلسه ضمن تبيين جايگاه پايانه مرزي سرخس در ترانزيت ورودي و ترانزيت خروجي كشور، موضوع ظرفيت سازي و آماده سازي زيرساخت هاي مورد نياز براي توسعه ترانزيت از جمله مسير چابهار به سرخس را در آينده  به عنوان اولويت هاي اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي خراسان رضوي قلمداد نمود و خواستار پيگيري هاي مجدانه استانداري خراسان رضوي به منظور تملك زمين براي طرح توسعه و اجراي طرح جامع پايانه سرخس شد .

 مشخصات:
نظرات: *