پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

درخشان خبر داد:


آغاز ثبت نام براي آزمون تاسيس شركت هاي حمل ونقل بين المللي كالا

تاریخ انتشار: 1395/04/08

بيست ودومين آزمون تاسيس شركتهاي حمل ونقل بين المللي كالا درنيمه دوم مردادماه امسال درتهران  برگزار خواهد شد 

  به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان خراسان رضوي حميدرضا درخشان رييس اداره ي ترانزيت وامور بين الملل اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان خراسان رضوي  با بيان مطلب فوق افزود:براساس اطلاعيه ي  دفتر ترانزيت وپايانه هاي مرزي  سازمان راهداري و حمل ونقل جاده اي  آزمون تاسيس شركت هاي حمل ونقل بين المللي كالا در روز جمعه مورخ 15مرداد درتهران برگزار خواهد شد وثبت نام آزمون به شیوه قبل، از روز سه شنبه یکم تیرماه آغاز و روز پنجشنبه مورخ سی ویکم تیرماه، خاتمه می یابد.

درخشان اضافه كرد:کلیه ي اطلاعات موردنیاز تدریجاً از طریق لینک آزمون به نشانی transit.rmto.ir  اطلاع رسانی می شود.

 رييس اداره ي ترانزيت وامور بين الملل اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي استان خراسان رضوي  خاطر نشان كرد:جهت تسهیل فرایند ثبت نام، ترتیبی اتخاذ شده تا متقاضیانی که در یکی از سه دوره گذشته (19 ،20 یا 21 ،(مجاز به شرکت در آزمون بوده اند، بتوانند با مراجعه به لینک ثبت نام، آمادگی خود را براي شرکت در آزمون پیشرو اعلام نمایند. طبعاً این دسته داوطلبان، تا زمانیکه اطلاعات خود را ویرایش ننموده اند، فرایند ثبت نام آنان، با همان مراجعه اینترنتی، به سادگی خاتمه می یابد. كه در صورت هرگونه ویرایش ازجمله تغییر استان محل تقاضاي تأسیس، تغییر عکس، نشانی یا امثالهم باید مدارك جدید خود را به اداره کل محل تقاضاي تأسیس ارائه نمایند

درخشان  براي متقاضیانی که در هیچ یک از سه دوره گذشته (19 ،20 یا 21 (در آزمون ثبت نام ننموده یا مجاز به شرکت نبوده اند، گفت: روال ثبت نام مستلزم تکمیل و بارگذاري اطلاعات درخواستی و تحویل پرونده به انجمن شركت هاي حمل و نقل بين المللي خراسان مي باشد.

گفتني است قبول شدگان بيست ويك دوره آزمونهاي پيشين ،اجازه شركت در آزمون را نداشته ودرصورت مشاهده يا گزارش چنين مواردي ،نسبت به لغو پروانه فعاليت ونيز اعمال مقررات مربوطه اقدام به عمل خواهد آمد .مشخصات:
نظرات: *