پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبرگزاري سومين جلسه ي حلقه ي صالحين باموضوع عفاف وحجاب

تاریخ انتشار: 1395/04/28

سومين جلسه حلقه صالحين  درسال جاري و درآخرين روز از هفته عفاف وحجاب درنمازخانه اداره كل برگزارگرديد

به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل ونقل وپايانه هاي خراسان رضوي در ابتداي جلسه آياتي چندازكلام الله مجيدقرائت گرديد و پس از آن  وصيتامه شهيدمجيدپازوكي قرائت گرديد

 درادامه حجه الاسلام مزيناني  مسول حلقه صالحين اداره كل  در اين جلسه ضمن پرسش  فرق عفاف وحجاب ادامه داد: حياءچه جايگاهي دارد؟ جايگاه غيرت ديني كدام است؟ كه اعضاءجلسه ديدگاه هاي خودرا در پاسخ به سوالات ارائه شده بيان نمودند.

درجمع بندي موضوع بحث مزيناني افزود: دامنه حياء ازهمه گسترده تراست حياءبه معناي پاسداشت تمام ارزشهاي ديني است وبعدازآن عفاف معناي وسيعي داردعفت چشم ،زبان،گوش ،اعضاء وجوارح راشامل مي شود ودر آخرموضوع حجاب است به معناي پوشش وزماني كه عفاف وحجاب گفته مي شودمنظورپاكدامني است همچنين غيرت ديني بارمعنوي حجاب را به دوش مي كشد طبق آيات شريفه قرآن،‌ مسول عفاف وحجاب زن اول همسراوست طبق آيه شريفه قوا انفسكم واهليكم نارا مواظب خودوخانواده تان باشدكه واردجهنم نشوند ويا آيه شريفه قل للمومنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم اول خداوندمتعال به مردان مي فرمايد مردان مومن چشمانشان رافروبندند ومواظب دامنشان باشندوبعدمي فرمايدوقل للمومنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن به زنان مومنه بگوچشمانشان رافروبندندودامنشان رامحافظت نمايند درادامه دبيرشوراي فرهنگي آيه 53 سوره احزاب راترجمه وتوضيح داد وجلسه باذكرصلوات خاتمه پيداكرد .  ​


مشخصات:
نظرات: *