پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیپروژه هاي هفته دولت در پايانه مرزي دوغارون با حضور فرماندارو ادارات شهرستان تايباد

تاریخ انتشار: 1395/06/11

بيش از 11.600ميليون ريال جهت افتتاح و كلنگ زني پروژه هاي عمراني پايانه مرزي هزينه گرديده است.

به گزارش روابط عمومي اداره كل حمل و نقل و پايانه هاي خراسان رضوي نوائي نظامي مدير پايانه مرزي دوغارون ضمن گراميداشت ياد و خاطره شهيدان رجائي و باهنرافزود درششمين روز از هفته دولت درپايانه مرزي دوغارون عبارت اقدام و عمل ملت _دولت ؛ اميدوار و استواربه بار نشسته و اقدامات قابل توجهي در جهت خدمت به مترددين از اين پايانه مرزي صورت پذيرفته است.

وي درادامه گفت بهسازي پايانه مرزي دوغارون شامل (پياده روسازي،گريل گذاري كانالهاي تاسيسات،نرده گذاري تفكيك انباروپاركينگ محوطه،كولرگازي،كفشوي سرنشين دار) با هزينه اي بيش از 4.300 ميليون ريال باحضور فرماندارمحترم شهرستان تايباد و هيئت همراه افتتاح گرديد.

دراين راستا بامساعدت هاي مديركل محترم حمل ونقل وپايانه هاي خراسان رضوي بهسازي سالن تجاري پايانه مرزي دوغارون باهزينه اي بيش از7.200ميليون ريال توسط فرماندارمحترم شهرستان وهيئت همراه گلنگ زني گرديد.مشخصات:
نظرات: *