پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیآموزش دانش آموزان مدرسه ابتدايي روستاي قيطاقي از مدارس واقع در حاشيه راههاي شهرستان قوچان

تاریخ انتشار: 1395/08/08

رحيم تقديسي مدير پايانه مرزي باجگيران اعلام كرد : در راستاي عبور و مرور ايمن دانش آموزان مدارس حاشيه راهها و كاهش حوادث و تلفات جاده اي ناشي از برخورد وسائط نقليه با دانش آموزان ، نكات ايمني و همچنين عبور و مرور ايمن در جاده به دانش آموزان مدرسه ابتدايي روستاي قيطاقي از مدارس واقع در حاشيه راههاي شهرستان قوچان در معيت فرماندهي محترم پليس راه قوچان آموزش داده شد.

وي افزود : آموزش هاي لازم در خصوص عبور و مرور ايمن به دانش آموزان داده شد و تعداد 48 عدد كيف مدارس (كوله) داراي برچسب آرم سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به دانش آموزان مدرسه مذكور اهداء گرديد و از مساعدت و همكاري فرماندهي محترم پليس راه قوچان ، راهبر آموزشي منطقه و مدير مدرسه ابتدايي روستاي قيطاقي تقدير و تشكر نمودند.

 

 ​مشخصات:
نظرات: *