پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیاتمام روکش آسفالت 5/2 کیلومتر از راه روستای صنوبر شهرستان تربت حیدریه

تاریخ انتشار: 1395/08/08

مسئول راهداری وحمل نقل جاده ای شهرسازی تربت حیدریه از اتمام روکش آسفالت 2.5 کیلومتر از راه روستای صنوبر  این شهرستان خبر داد.

 

مهندس ایمان مقید در خصوص این خبر گفت:  با توجه به  فرسودگی رویه آسفالتی راه این روستابا جذب110 تن قیر رایگان معاونت راه روستایی وزارت راه و شهرسازی عملیات روکش آسفالت راه دسترسی روستای صنوبر به طول 5/2کیلومتر به عرض 7متر  اجرا گردید.

گفتنی است با اتمام روکش آسفالت این روستاها 392  خانوار روستایی از آسفالت با کیفیت برخوردار خواهند شد.​مشخصات:
نظرات: *