پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیاجرای عملیات ماسه آسفالت درمحورتربت جام به باخرز

تاریخ انتشار: 1395/08/10

عملیات ماسه آسفالت درمحورتربت جام به باخرز  اجرا شد

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل نقل جاده ای خراسان رضوی مهندس نژادی پور با بيان مطلب فوق افزود:با توجه به پرتردد بودن این محور و در راستای حفظ ونگهداری راهها وتامین ايمني جاده به  عنوان یک اولویت اصلی ،اداره راهداری و حمل نقل جاده اي شهرستان تربت جام اقدام به اجرای ماسه آسفالت جهت  رفع مشکلات سطح رويه به طول 2600متر و عرض 80/7 متر نموده است.

وي در ادامه خاطر نشان ساخت : با توجه به اينكه مسير فوق الذكر فاقد خط كشي مي باشد تابلو اطلاعاتي با مضمون جاده فاقد خط كشي مي باشد در مسير نصب شده است كه ان شالله با هماهنگي انجام شده به زودي مسير خط كشي خواهد شد.​مشخصات:
نظرات: *