پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبرگزاري جلسه هم انديشي عفاف وحجاب ويژه بانوان شاغل درپايانه مسافربري امام رضا عليه السلام

تاریخ انتشار: 1395/09/28

جلسه آموزشي درخصوص توسعه وترويج فرهنگ عفاف وحجاب درقالب جلسه هم انديشي بابانوان شاغل درپايانه مسافربري امام رضا عليه السلام برگزارگرديد

به گزارش روابط عمومي اداره كل  راهداري وحمل ونقل جاده اي خراسان رضوي حجه الاسلام مزيناني دبيرشوراي فرهنگي اداره كل دراين جلسه اشاره به آيات عفاف وحجاب نمود:آيه 30و31سوره نوروآيه 59 سوره احزاب درادامه پيامدهاي 14گانه رعايت پوشش رابيان كردندازقبيل 1- رضايت خداوندمتعال 2- موردتوجه اولياء خداوقع شدن 3- نااميدشدن شيطان 4- تقويت اراده وتسلط برنفس5- امنيت فردي واجتماعي 6- كمك به حفظ سلامت جامعه 7- كمك به حفظ نظام خانواده وگرمي آن 8- آرامش روحي دراثراطاعت ازپروردگار9- كمك به رشدفرهنگ واقتصادجامعه 10- تثبيت ارزش وحرمت واقعي زن درجامعه 11- مجري حكم قرآن شدن 12- شريك جرم ديگران نبودن 13- تشويق ديگران دررسيدن به ارزش ها14- دعاي خيرخوبان راپشت سرداشتن

 درادامه دبيرشوراي فرهنگي 3 سوال مطرح كرد وخانم ها سلامتي ازشركت حمل ونقل مسافر همسفرچابكسواران وتدين ازشركت حمل ونقل مسافرايران پيما وقرباني ازشركت حمل ونقل جهانگشت مهرپاسخ صحيح دادندكه هدايايي به ايشان اهداء گردد.

 ​مشخصات:
نظرات: *