پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیجلسه حلقه صالحين در اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي خراسان رضوي برگزار شد

تاریخ انتشار: 1395/11/03

جلسه حلقه صالحين  بعدازنماز جماعت ظهروعصردرنمازخانه اداره كل درتاريخ 29/10/95 برگزار گرديد

به گزارش روابط عمومي اداره كل  راهداري وحمل ونقل جاده اي خراسان رضوي،  ابتداي جلسه قرائت آيات نور،زينت بخش محفل بود كه پس از آن قرائت وصيتنامه شهيدسيدكريم حسيني قرائت گرديد

محمدمزيناني مسئول حلقه ي صالحين اداره كل راهداري و حمل  و نقل جاده اي استان خراسا ن رضوي در اين جلسه از همكاران حاضر در جلسه خواست تا پيشنهادات خود رادرخصوص راهكارهاي جلب وجذب حداكثري به نمازجماعت بيان كنند.

   مسوول حلقه صالحين  از مسولين اداره كل خواست  بابرنامه ريزي مناسب وحجم بالاي كار ووظايف خوددرنمازجماعت حضورپررنگ وموثري داشته باشند

مزيناني با توجه به مساحت محوطه ي اداره كل يكي ديگر از مصوبات جلسه را پخش كردن صداي اذان درمحوطه اداره كل اعلام كرد و افزود: براي گسترش فرهنگ اقامه نماز سر وقت مقرر شد ازطريق سيستم اتوماسيون اداري احاديثي دراهميت شركت درنمازجماعت ارائه شودو  پيام مقام معظم رهبري در خصوص اينكه مديران ارشدسازمانها خوداقامه كننده نمازدرزيرمجموعه هستند تبين گرددو نمازگزاران به صورت صميمي ودوستانه سايرهمكاران رابه نمازجماعت ترغيب نمايند

و براي حضور  حداكثري آنها  برنامه هاي تشويقي در نظر گرفته و درارزيابي آخرسال شركت درنمازجماعت مدنظرقرارگيرد

شايان ذكراست در جلسه مذكور مقرر گرديد پايگاه بسيج  اداره كل با تئجه به ادغام ضورت گرفته فعال تر گرددونيز

  تابلوهاي شركت درنمازجماعت برروي كليه واحدهانصب شود.​مشخصات:
نظرات: *