پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبرگزاری نشست صمیمی حمل ونقل داخلی شهرستان با نماینده مردم شهرستان تایباد ,تربت جام در مجلس شورای اسلامی

تاریخ انتشار: 1395/11/26

​​نشست صمیمی  باحضور دکتر رحیمی نماینده مردم شريف شهرستان تایباد, تربت جام وباخرز مجلس و جمعی از نمایندگان شرکت های  حمل ونقل داخلی در پایانه بار شهرستان تایباد برگزار شد.  

به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداری و حمل جاده ای  خراسان رضوي نوائي نظامي مديرپايانه مرزي دوغارون افزود: نشست صمیمی با حضور دکتر رحیمی  وجمعی از اعضای شرکت های حمل ونقل داخلی شهرستان تایباد در پایانه بار اين شهر برگزارشد  که در این جلسه به منظور بهبود بر روند تسهیل وتسریع حمل ونقل داخلی شهرستان مواردي در خصوص رفع مشکلات توسعه  فضای پایانه بار ،اخذ غير قانوني  عوارض دروازه ای که سالیانه از کامیونهای حامل هندوانه وخربزه توسط شهرداری بررسی وبحث وتبادل نظر گردید .

مدير پايانه ي مرزي دوغارون در ادامه به پیگیری در خصوص ورود ناوگان خارجی با عمر زیر 5 سال و  حذف ارزش افزوده از بارنامه و پیگیری فعالیت شرکت های حمل ونقل شهرستان تایباد در معادن سنگ آهن دردوی در اين جلسه بحث بررسي گفتگو شد.مشخصات:
نظرات: *