پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیگزارشي گوتاه از خسارت به راه هاي استان بر اثر زلزله

تاریخ انتشار: 1396/01/16

​خبر : 96/01/16 ساعت :13:35

براساس گزارش دريافتي از ادارات تابعه و گشت هاي راهداري ستاد و شهرستانها تا اين لحظه هيچگونه خرابي براثر وقوع زلزله در راههاي مواصلاتي استان گزارش نشده است

مشخصات:
نظرات: *