پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

مديركل راهداري و حمل ونقل جاده اي خراسان رضوي اعلام کرد:


بیش از 630 دوره آموزشی در حوزه حمل ونقل جاده اي برگزار شد

تاریخ انتشار: 1396/03/04

11هزار و 579راننده، 283مدیر و متصدی حمل و نقل داخلی و بین المللی و 116 نفر از کارکنان اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای خراسان رضوی، پارسال در دوره های آموزشی و تخصصی شرکت کردند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی، ابراهيم نصري اعلام کرد: در راستای سطح کمی و کیفی خدمات حمل ونقل بار و مسافر و خدمات اداری و پشتیبانی، سال گذشته  بیش از 630دوره و برنامه آموزشی و تخصصی در موضوعات مختلف برگزار شد که با استقبال مدیران، متصدیان و فعالان صنعت حمل و نقل کالاو مسافر استان همراه بود.

مهندس نصري، گفت: آماده‌سازی افراد برای اجرای بهتر مسولیت‌ هایشان و بهبود توانایی ‌ها و مهارت ‌های فعالان و مدیران بخش حمل ونقل موجب شد تا سال گذشته، در رایزنی با 7شرکت آموزشی، خدمات و نیازهای آموزشی و تخصصی فعالان این صنعت را بررسی و مورد ارزیابی قرار دهیم.

وی افزود: آموزش رانندگان، مدیران، متصدیان حمل و نقل و کارکنان فعال در این صنعت بر توسعه و روان سازی امور کمک بسیار شایانی دارد، از همین رو، پارسال 599دوره آموزشی ویژه برای 11هزار و 579 نفر از رانندگان، 8کارگاه آموزشی برای 283نفر از مدیران و متصدیان صنعت حمل و نقل داخلی و بین المللی کالا و مسافر و 26دوره تخصصی برای 116نفر از کارکنان اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای برگزار شد.

مدير کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی اعلام کرد: آشنایی با بیمه های تخصصی در حوزه حمل و نقل، تشریح کنوانسیونCMR ، آشنایی با قوانین مالیات های مستقیم، مدیریت و ایده ها اثربخش در حمل و نقل، بازاریابی اینترنتی و فضای مجازی و بررسی اسناد حمل و نقل و ایمنی از مهمترین سرفصل های مطرح شده در دوره ها و کارگاه های آموزشی بوده است.

 ​مشخصات:
نظرات: *