پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

رئيس اداره راهداري وحمل ونقل جاده اي كاشمر خبر داد:


اجراي روكش ماسه آسفالت در منطقه تكاب

تاریخ انتشار: 1396/03/13

عمليات ماسه آسفالت در منطقه تكاب  شهرستان كاشمر شروع شد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي خراسان رضوي مهندس غلامرضا ابراهيمي رئيس اداره راهداري وحمل ونقل جاده اي كاشمر با بيان اينكه منطقه تكاب در بخش كوهسرخ شهرستان كاشمر يكي از راههاي ارتباطي با شهرستان سبزوار بوده واز طرفي معادن بسيار زيادي در اين مسير قرار دارد گفت :اجراي اين عمليات در قسمتي از محور اوندر با امكانات موجود اداره راهداري وحمل ونقل جاده اي كاشمر آغاز گرديده ودر حال حاضر ادامه دارد.

وي افزود با توجه به كمبود امكانات واعتبارات به منظور روكش نمودن محور مذكوربا اجراي ماسه آسفالت از تخريب بيشتر اين محور جلوگيري به عمل مي آيد.

گفتني است اين عمليات به طول8كيلومتر و در قبال تامين قير رايگان انجام مي پذيرد​مشخصات:
نظرات: *