پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیسرمايه گذاري صد درصدي بخش خصوصي براي احداث 10 دستگاه پل عابر پياده در جاده هاي استان

تاریخ انتشار: 1396/04/21

معاون توسعه مديريت و منابع اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوي گفت: ظرف شش ماه گذشته ، قرارداد احداث 10 دستگاه پل عابر پياده در سطح جاده هاي استان منعقد شده كه تا كنون 4 دستگاه نصب و به بهره برداري رسيده و 6 دستگاه ديگر در مرحله آماده سازي مي باشد. 

به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان خراسان رضوي، فريده كرماني نژاد  با بیان اینکه 100 درصد  هزينه هاي ساخت و نصب پلهاي مذكور توسط بخش خصوصي تامين مي گردد و  اين اداره كل در راستاي ارتقاي ايمني تردد كنندگان در سطح جاده هاي استان، مشاركت وجذب سرمايه گذاري بخش خصوصي را در دستور كار قرار داده است  اظهارداشت: در نخستين گام نسبت به شناسايي نقاطي كه داراي سابقه يا پتانسيل تصادفات عابر پياده در محورهاي اصلي استان و همچنين تردد بالاي عابرين پياده را داشتند اقدام شد و پس از آن رايزني با بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري در اين حوزه در دستور كار قرار گرفته و متعاقبا نسبت به عقد قرارداد اقدام شده است كه از اين حيث، استان خراسان رضوي به عنوان يك استان پيشرو در سطح كشور محسوب مي گردد.

 معاون توسعه مديريت و منابع اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوي در ادامه گفت:در اين قراردادها،
سرمايه گذاران در ازاي بهره برداري تبليغاتي از عرشه پلهاي عابر پياده در يك دوره زماني معين، اقدام به احداث پل عابر پياده در مكانهايي كه نياز به نصب پل عابر پياده احساس مي گردد مي نمايند.

وی افزود: اولويت نصب پلهاي عابر پياده در قراردادهاي مذكور، محورهاي مشهد-چناران-قوچان و مشهد- شانديز كه داراي بيشترين  ترددهاي طولي و عرضي و بيشترين حوادث و سوانح عابرين پياده بوده اند مي باشد. ليكن در گامهاي بعدي، اين اقدامات براي ساير محورهاي پر تردد استان پيگيري و اجرا خواهد شد.

كرماني نژاد ضمن دعوت از سرمايه گذاران بخش خصوصي به مشاركت در اين اقدام عام المنفعه اعلام كرد حوزه بازرگاني و سرمايه گذاري اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان، آمادگي واگذاري امتياز نصب و بهره برداري تبليغاتي از پلهاي عابر پياده در سطح استان  را در قالب بسته هاي سرمايه گذاري شامل مجموعه اي از پلهاي عابر پياده در نقاط مختلف داشته و در صورت وجود متقاضيان متعدد براي يك بسته سرمايه گذاري خاص، نسبت به برگزاري مزايده اقدام مي نمايد.

اين مقام مسوول در پايان خاطر نشان ساخت: همچنين اين امكان وجود دارد كه علاوه بر احداث پلهاي عابر پياده جديد، مقاوم سازي و ايمن سازي پلهاي عابر پياده موجود نيز در ازاي بهره برداري تبليغاتي از آنها در بسته هاي سرمايه گذاري گنجانده شود.

هم اكنون بيش از 70 دستگاه پل عابر پياده در سطح جاده هاي استان موجود است كه در اولويت بهسازي و مقاوم سازي مي باشند.مشخصات:
نظرات: *