پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

معاون حمل ونقل اداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي خراسان رضوي تاكيد كرد:


استفاده ي رانندگان وانت بارها از تسهيلات در نظر گرفته شده براي صدور كارت هوشمند

تاریخ انتشار: 1396/05/03

ناوگان وانت بار و رانندگان  مذكور از فرصت باقيمانده در جهت بهره مندي از تسهيلات در نظر گرفته شده جهت صدور كارت هوشمند استفاده نمايند.

به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري  و حمل ونقل جاده اي استان خراسان رضوي ،  جواد وحدتي فرد با اعلام خبر فوق  تاكيد كرد : با توجه به اجراي طرح ساماندهي ناوگان وانت بار در راههاي برون شهري به استناد نامه شماره 71/37549 مورخ 22/4/95 معاون محترم وزير و رئيس سازمان از ابتداي آبان ماه سال 95 و الزام پليس راه به كنترل اسناد حمل رانندگان و وانت بارها و ارايه تسهيلات يك ساله از تاريخ شروع طرح انتظار مي رود رانندگان محترم از فرصت مذكور به نحو مطلوب استفاده نمايند.

معاون حمل ونقل اداره كل راهداري  و حمل ونقل جاده اي استان خراسان رضوي در ادامه افزود: صدور كارت هوشمندجهت رانندگان با  مدرك تحصيلي  پايين تر از پنجم ابتدايي و يا نهضت سواد اموزي و همچنين  صدور كارت براي وانت بار هاي تا عمر بيست سال  با مبلغ دويست هزار ريال از جمله تسهيلات در نظر گرفته شده مي باشد.

وحدتي فرد  از اهداف طرح ساماندهي وانت بار ها  به مواردي همچون انتظام در نحوه بهره برداري و تردد وانت بارها در جاده ها و ارتقاي ايمني جاده ها اشاره نمود.

وي همچنين ادامه داد:در طي سال 1395 تعداد 362 راننده وانت بار وروستايي موفق به دريافت كارت هوشمند و همچنين 3906 كارت هوشمند وانت بار صادر گرديد

گفتني است ؛طي سه ماهه اول سالجاري نيز تعداد 77كارت هوشمند راننده و 557كارت هوشمند وانت بار صادر گرديده است.

 ​مشخصات:
نظرات: *