پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبرگزاري دوره ي آموزشي صدور كارت هوشمند جهت دفاتر پيشخوان دولت

تاریخ انتشار: 1396/05/04

دوره آموزش کارت هوشمند رانندگان و ناوگان برون شهری جهت 16 دفترپیشخوان دولت در محل اداره كل راهداري  و حمل ونقل جاده اي استان خراسان رضوي برگزار گردید.

به گزارش اداره روابط عمومي اداره كل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان خراسان رضوي، مهندس نصري با بيان خبر فوق افزود: اين دوره ي آموزشي  درراستای واگذاری امورتصدی گرایانه به بخش خصوصی وتسهیل در ارائه خدمات و تکریم ارباب رجوع به خصوص قشر زحمتکش رانندگان برون شهری، براي  16 دفترپیشخوان دولت که اخیرا موردتایید کارگروه استانی دفاترپیشخوان دولت واقع شده اند برگزار گردید.

مديركل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان خراسان رضوي در ادامه گفت: اين دوره در یک روز به صورت تئوری وعملی  آموزش داده شد كه موارد مربوط به جزييات کارت هوشمند رانندگان و ناوگان برون شهري باحضور مدیران و کاربران 16 دفترپیشخوان دولت مطرح گرديد

وي با بيان اينكه  تعداد دفاتر پیشخوان طرف قرارداداداره كل راهداري و حمل ونقل جاده اي خراسان رضوي  از25 به 41 دفتر در سطح استان  افزایش می یابدخاطر نشان كرد:  مرحله دوم واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان دیگر درسالجاری نیز متعاقبا پس از اخذ مجوزات لازم انجام خواهدپذیرفت.

گفتني است در حال حاضر شش خدمت در حوزه ي راهداري وحمل ونقل جاده اي خراسان رضوي به برخي دفاتر پيشخوان دولت واگذار كرديده است.مشخصات:
نظرات: *