پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیخودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث توقیف می شوند

تاریخ انتشار: 1396/05/15

مدیر کل راهداری وحمل و نقل جاده ای خراسان رضوی از ابلاغ آیین نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث خبرداد و گفت: مراتب به شرکت ها، موسسات، رانندگان و مالکان تحت پوشش اطلاع رسانی شده است و نسبت به اجرا و رعایت این آیین نامه نظارت های لازم صورت می گیرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای خراسان رضوی، مهندس ابراهیم نصری افزود: هیئت وزیران در جلسه چهارم تیرماه امسال با پیشنهاد وزارت کشور و با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی، دادگستری و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد ماده (۴۲) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه – مصوب ۱۳۹۵-، آئین نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث را تصویب و به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور ابلاغ کرده است.
وی گفت: اداره کل استان خراسان رضوی موظف به اجرای این آیین نامه بوده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف از سوی شرکت یا موسسه حمل و نقل خاطی و راننده مقصر، مراتب در کمیسیون های مربوطه بررسی و برخورد قاطعی با آن ها صورت می پذیرد.
مدیر کل راهداری وحمل و نقل جاده ای خراسان رضوی وی در خصوص مفاد آیین نامه مذکور گفت: در ماده یک این آئین نامه اصطلاحاتی همچون، قانون، پلیس، بیمه گر، بیمه نامه معتبر شخص ثالث، توقفگاه، توقف، سامانه بیمه نامه شخص ثالث و دارنده وسیله نقلیه به صورت مشروح تعریف شده است.
به گفته وی در این مفاد قانونی منظور از بیمه نامه معتبر شخص ثالث؛ سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه، متعلق به وسیله نقلیه موضوع ماده (۲) قانون، میان دارنده وسیله نقلیه و بیمه گر است که دارای تاریخ اعتبار باشد، و منظور از سامانه بیمه نامه شخص ثالث نیز سامانه ای الکترونیکی به منظور تجمیع اطلاعات بیمه نامه های شخص ثالث صادر شده توسط بیمه گر است.
مهندس نصری ادامه داد: بر اساس ماده دو این آیین نامه، بیمه مرکزی موظف است امکان شناسایی برخط وسایل نقلیه دارای بیمه نامه معتبر شخص ثالث را برای پلیس و سایر مراجع ذی ربط فراهم آورد و ماده سه نیز به منظور درج دقیق مشخصات وسیله نقلیه در بیمه نامه معتبر شخص ثالث و تعیین اصالت استعلام برخط وضعیت بیمه نامه است که پلیس موظف است امکان دسترسی بیمه مرکزی به اطلاعات مورد نیاز را مطابق ماده (۵۴) قانون فراهم آورد.
وی تصریح کرد در ماده چهارم این آیین نامه حرکت وسیله نقلیه بدون داشتن بیمه نامه معتبر شخص ثالث ممنوع است و در صورتی که دارنده وسیله نقلیه مدعی شود بیمه نامه معتبر شخص ثالث را به همراه ندارد، پلیس موظف است براساس استعلام از بیمه، نسبت به احراز دارا بودن بیمه نامه یا فقدان آن اقدام و در صورت فقدان بیمه نامه معتبر شخص ثالث، ضمن اعمال قانون، وسیله نقلیه را توقیف و به توقفگاه منتقل نماید.
مدیر کل راهداری وحمل و نقل جاده ای خراسان رضوی گفت: در اجرای این ماده قانونی انتقال وسیله نقلیه به توقفگاه و مسئولیت جبران خسارات وارد شده به وسیله نقلیه در زمان حمل و جابه جایی و طی دوران توقیف، هزینه حمل، جابه جایی و نگهداری وسیله نقلیه و نحوه اخذ وجه بر اساس مصوبه شماره ۱۷۹۳۹۸/ت ۴۶۸۴۴ که در 13آذرماه سال91 و اصلاحات بعدی آن است و در صورت توقیف وسیله نقلیه به علت فقدان بیمه نامه پس از طی فرآیند این ماده برای رانندگان وسایل نقلیه عمومی حمل مسافر و بار دارنده و مؤسسه یا شرکت مربوط موظفند به نحو مطمئن و مناسب نسبت به انتقال مسافران یا بار تا مقصد و همچنین جبران خسارات وارد شده اقدام نمایند.
مهندس نصری با اشاره به ماده پنج آیین نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث گفت: در این ماده قانونی آمده است، به کارگیری وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث توسط شرکت ها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر ممنوع است و در صورت احراز تخلف، پلیس مکلف است مراتب را در اسرع وقت مطابق ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال89 جهت اعمال قانون به مراجع ذیربط اعلام نماید.
وی تصریح کرد: بر اساس این آیین نامه رفع هرگونه توقیف از وسایل نقلیه، مستلزم احراز دارا بودن بیمه نامه معتبر شخصی ثالث است و مراجع ذیربط موظفند در مبادی ورودی و خروجی مرزهای جمهوری اسلامی ایران نیز نسبت به نظارت و احراز دارا بودن بیمه نامه وسایل نقلیه اقدام و در صورت فقدان بیمه نامه نسبت به توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه معتبر شخص ثالث، با رعایت ماده (۷) قانون اقدام نمایند.
به گفته وی آخرین ماده قانونی(ماده8) این آین نامه وزارت راه و شهرسازی و پیرو آن سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور را موظف می کند تا ترتیبی اتخاذ نماید و در بارنامه وسایل نقلیه باربری و صورت وضعیت مسافری، شماره بیمه نامه معتبر شخص ثالث و تاریخ انقضای آن، درج شود.مشخصات:
نظرات: *