پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیافتتاح پروژه بهسازی وافزایش سالن تجاری پايانه ي مرزي دوغاورن

تاریخ انتشار: 1396/06/11

 

افتتاح پروژه بهسازی وافزایش سالن تجاری پایانه مرزی دوغارون توسط درخشان نیا معاون وزیر ورئیس سازمان ثبت احوال کشور  در معیت برخی از مسئولین کشوری واستانی  در معبر زمینی دوغارون صورت گرفت .

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی کریم نوائی نظامی مدیر پایانه مرزی دوغارون با اعلام مطلب فوق افزود :

درسال اقتصاد مقاومتی تولید واشتغال ودر چهارمین روز از هفته دولت پروژه بهسازی وافزایش سالن تجاری با اعتباری بالغ بر نه میلیاردو پانصد میلیون ریال که از منابع ملی تامین اعتبار گردید بودافتتاح شد.

وی افزود  در ابتدا از قسمتهای مختلف پایانه مرزی واز روند تشریفات ورود وخروخ ناوگان حمل ونقلی بازدید میدانی به عمل آمد پس از آن کریم  نوائی نظامی مدیر پایانه مرزی دوغارون ضمن خوش آمد گوئی گزارشی از عملکرد پایانه مرزی درسال گذشته همچنین آماری از میزان صادرات وترانزیت واقدامات انجام شده ارائه نمودمشخصات:
نظرات: *