پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

ریيس راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان بردسکن خبر داد:


اجراي ماسه آسفالت و شانه سازی محور بردسکن –انابد – درونه

تاریخ انتشار: 1396/06/27

​به گزارش روابط عمومی اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای خراسان رضوي، دكتر ریاضی گفت: با توجه به اینکه شهرستان بردسکن در موقعیت ترانزیتی مناسب و  همچنین دارای طول راههای بیشتر   نسبت به  برخی از شهرستان های دیگر می باشد لذا این خود باعث شده  مسئولیت راهداران سنگینتر باشد ، که با تلاش و کوشش راهداران خستگی ناپذیر شهرستان این مهم به خوبی و در مسیر مطلوبی قرار گرفته است .

ریيس راهداری و حمل ونقل جاده ای شهرستان بردسکن همچنین گفت : با وجود اینکه محور بردسکن – درونه جزو محورهای اصلی نمی باشد ولی از ترافیک محورهای اصلی برخوردار می باشد که این ترافیک  خسارات فراوانی به سطح رویه وارد نموده و باعث از بین رفتن آسفالت میگردد.

وی افزود: با توجه به اینکه این محور اتصال دهنده شهرستان بردسکن به استانهای یزد و اصفهان می باشد و محل عبور زائرین مرقد مطهر امام رضا (ع) نیز هست لذا روکش آسفالت و شانه سازی این محور باعث ارائه خدمات مناسبتر به زائرین و مسافرین عزیز خواهد شد.

ریاضی همچنین افزود: ماسه آسفالت انجام شده بطول 4کیلومتر و شانه سازی به طول 5 کیلومتر به صورت مقطعی و در نقاط بحرانی صورت گرفت که این موضوع باعث تثبیت طول عمر آسفالت و افزایش ضریب ایمنی خودروهای انحرافی از محور راه خواهد شد .مشخصات:
نظرات: *