پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

در جمع روحانيون ادارات راهداري وحمل ونقل جاده اي شهرستانها مطرح شد:


تاکید بر صیانت از جاده های کشور و اجرای قانون حریم راه ها

تاریخ انتشار: 1396/11/24

​مدیر کل راهداری و حمل و نقل عمومی بر تقویت حمل و نقل عمومی و صیانت از راه و اجرای قانون حریم راه ها تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی، نصری در همایش يك روزه روحانیون ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای سراسر استان خراسان رضوي گفت: ارزش جاده های موجود در خراسان رضوی18هزار میلیارد تومان است و این راه ها جزو اموال عمومی و بیت المال محسوب می شود.

وی افزود: راه ناموس ماست و اجرا و توجه به قانون حریم ایمنی راه ها باید در اولویت امور برنامه های دستگاه های ذیربط قرار گیرد.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی از جامعه روحانیت خواست در جهت ارتقای فرهنگ صیانت و نگهداری از راه ها و جاده ها و همچنین اجرای قانون حریم راه براي مردم سخنراني و فرهنگ سازي نمايد.

وی از روحانیت به عنوان بازویی محکم و اثرگذار در جامعه یاد کرد و افزود: حداقل منابعی که در دست داریم را در ایمنی جاده ها هزینه خواهیم کرد .

نصري از روحانيون ادارت شهرستاني خواست  تا در شهرستان ها و محل خدمتشان استفاده از اموال بیت المال و اجرای صحیح وظایف محوله را به همکاران یاداوری کنند.

در ادامه اين مراسم حجه الاسلام مزيناني دبير شوراي فرهنگي اداره كل نيز طي سخناني ،اقدامات صورت گرفته در سال جاري و همچنين برنامه هاي سال آينده در حوزه فرهنگي و معنوي را تبيين كرد.

وي به روحانيون شهرستانها تاكيد كرد: درموضوعات توسعه وترويج فرهنگ نمازوامربه معروف ونهي ازمنكروتوسعه عفاف وحجاب فعاليت ويژه نمايند ودرجلسات شوراي امربه معروف ونهي ازمنكروحلقه صالحين ادارات شهرستاني حتما شركت كنند وگزاراشات واقدامات خودرابه صورت مصور به منظورارزيابي عملكرد اداره كل به دبيرخانه شوراي فرهنگي اداره كل ارسال نمايند.

حجه الاسلام صادقي كارشناس ستاداقامه نمازاستان خراسان رضوي نيز در اين همايش نسبت به اقناع افكارونحوه دعوت فرزندان به نمازنكاتي را بيان كرد.

اين همايش يك روزه  روز پنجشنبه  26 بهمن ماه 1396 با حضور 31 تن از روحانيون ادارات راهداري وحمل ونقل جاده اي شهرستان هاي استان در سالن همايش هاي اداره كل برگزار گرديد
مشخصات:
نظرات: *