پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیجمع آوری 15 دستفروشی در حریم راه جاده سیمان مشهد

تاریخ انتشار: 1396/11/28

​رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان مشهد خبر داد :دستفروشان با نصب داربست و مستحدثات، حریم راه را نا ایمن می کنند

به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضـوي، جواد پورعلی صیانت از حریم راه را به عنوان صیانت از حقوق شهروندی عنوان کرد و گفت : جاده سیمان از حجم ترافیکی بسیار بالایی برخوردار است و با توجه به اینکه نگهداری بخشی از این محور به اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان مشهد واگذار شده است ما موظف به حفظ حریم و ایمن سازی این محور برای مردم منطقه می باشیم. دستفروشان حریم راه یکی از عوامل بوجود آورنده تصادفات می باشند و ما موظف به جمع آوری مکان احداث شده غیر مجاز آنها می باشیم. 

رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان مشهد در پی این اقدام ، گفت: برخی از نقاط جاده سیمان مربوط به حوزه اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای مشهد می باشد و وجود دستفروشان با مکان های دارای داربست در حریم راه، عرض عبور مرور وسایل نقلیه را کم کرده و با تجمع ترافیک باعث عدم دید مناسب برای رانندگان و عابرین پیاده می شد که این عوامل جاده سیمان را یکی از سخت ترین محورها در جهت نگهداری راهها کرده است.

وی با توجه به ارائه تذکرات متعدد به صاحبان مشاغل دستفروشی در حاشیه این محور گفت: بارها به صاحبان این مشاغل تذکر داده ایم اما متأسفانه برخی از آنها با اقدامات سازمان یافته و  توزیع شبکه ای اقدام به این عمل می نمایند و ما در جهت توقیف اموال و جمع آوری آنها اقدام نمودیم .

پورعلی همچنین خطرات وجود این دستفروشان در حریم راه را یاد آور شد و گفت : متأسفانه این افراد با ایجاد داربست و مستحدثات مختلف محیطی نامناسب و نا ایمن را در حریم راه به وجود آورده اند که با توجه به تعیین و اجرای وظایف کارکنان و کارشناسان این اداره، با اراده مصمم و جدی نسبت به جمع آوری هرگونه تجاوز  به حریم  راه اقدام می کنند.


وی همچنین در کنار توقیف اموال دستفروشان از جمع آوری و قلع قمع دیگر عوامل منصوبه در حریم راه گفت : بیش از 40 مورد تابلوهای تبلیغاتی و داربست های منصوبه و خودروهای فرسوده و رها شده در حاشیه جاده سیمان توسط کارشناسان و راهداران این اداره با همکاری و حضور نیروی انتظامی جمع آوری شد.


در پایان رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان مشهد ضمن اعلام ایجاد امنیت و ایمنی برای حمل ونقل کالا ، مسافر و مردم منطقه، اقدامات جمع آوری مستحدثات غیر مجاز حریم راه در حوزه استحفاظی شهرستان مشهد را ادامه دار اعلام کرد.
مشخصات:
نظرات: *