پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

طي سفر دو روزه انجام شد:


بازديد معاون برنامه ريزي و عضو هيئت عامل سازمان از محور مواصلاتي استان خراسان رضوي

تاریخ انتشار: 1396/12/25

 

​مهندس فرامرز مداح معاون برنامه ريز ي و عضو هيئت عامل سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي كشور طي روز هاي چهارشنبه و پنجشنبه 23 و 24 اسفند ماه از محور هاي مواصلاتي استان خراسان رضوي بازديد نمود.
به گزارش روابط عمومي اداره كل  راهداري وحمل ونقل جاده اي استان خراسان رضوي در اين سفر دو روزه كه معاون راهداري اداره كل  ايشان را همراهي مي نمود محور هاي شرياني مشهد- قوچان،‌قوچان-سبزوار، سبزوار-نيشابور،‌ مشهد- گناباد ،‌و پايانه مسافربري مشهد وراهدارخانه ها ،مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي و همچنين ادارات شهرستاني واقدامات نوروزي اداره كل مورد بازديد قرار گرفت .
در اين سفر ،معاون برنامه ريزي و عضو هيئت عامل سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي كشور بر ارتقاي ايمني و ارائه خدمات به كاربران جاده اي تاكيد نمودند.
 

 


مشخصات:
نظرات: *