پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی خبرداد:


تحقق نسبي هدف گذاری های تعیین شده برای سال 96

تاریخ انتشار: 1397/03/06

​مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی با تاکید بر اینکه علیرغم كمبود اعتبار در سال گذشته، به اهداف تعیین شده برای اداره کل به طور نسبي دست یافتیم.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی اولین جلسه گردهمايي روسای ادارات ستادی و شهرستان ها در محل اداره کل برگزار شد. ابراهیم نصری در این جلسه افزود: سال گذشته تخصیص استان به طور میانگین 46 درصد بود و با این وجود به دليل اهميت راهداري و ايمني تخصيص اعتبارات اداره كل بيشتر از ميانگين استان بوده و توانستيم به بخشي از اهداف دست يابيم.
وی خواستار انجام چند کار توسط مسئولان شد و ادامه داد: افزايش در آمدهاي سازمان را مورد توجه قرار دهند تا بتوانیم با استفاده از منابع داخلی بخشی از نیازمان را مرتفع کنیم. از همکاران شهرستان ها می خواهم با برگزاری جلسات و برنامه ریزی به تحقق بیشتر این موضوع بپردازند و همچنین از راهکارهای ارائه شده توسط تمامی همکاران استقبال می کنیم.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان با تاکید بر اینکه در حوزه هزینه ها و تعمیرات می توان صرفه جویی کرد، بیان داشت: امیدواریم بتوانیم با همکاری و همیاری از مشکلات عبور کنیم و به شرایط مناسب تری برسیم.
نصری با بیان اینکه برای اداره کل نقشه راهی ابلاغ شده است، در تشریح آن گفت: در این نقشه راه تعداد نیروهای ستادی در حوزه های مختلف تعیین شده و ما نمی توانیم نیروی بیش از این به ستادها تزریق کنیم و علاوه بر آن باید حدود 48 نفر از نیروهای حوزه راهداری را نیز کم کنیم که برخی امسال بازنشسته شده و از بدنه اداره كل خواهند رفت. و تصميم در اداره کل ساماندهی مناسب  نیروی انسانی است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده استان با تاکید بر اینکه با وجود كمبود منابع ، قرارداد پروژه هاي عمراني منعقد مي شود، افزود: پیمانکاران مکلفند که تمام موارد ایمنی مندرج در آیین نامه ها را در پروژه لحاظ کندمشخصات:
نظرات: *