پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیلكه گيري ، درزگيري و روكش آسفالت بزرگراه مشهد- قوچان و مشهد-سرخس

تاریخ انتشار: 1397/04/05

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی ،رجائی رییس اداره نگهداری راههای استان طی گفتگویی اظهارداشت :با توجه به گذشت مدت زمان بهره برداري ازآسفالت بزرگراه مشهد چناران و بمنظور جلوگيري از تخريب بيشتر آسفالت و همچنين افزايش ايمني مسير، قراردادي با عنوان لكه گيري ، درزگيري و روكش آسفالت محور مذكور ، با مدت اوليه 12 ماه و با مبلغ اوليه چهارونیم میلیارد ريال منعقد گرديد

رجائی افزود: در قالب اين قرارداد نقاط مورد نياز در طول كل پروژه در مسير 120 كيلومتري ترميم خواهد گرديد .

وی گفت : تا كنون حدود 14 هزارمتر طول درزگيري در حوزه هاي شهرستانهاي مشهد وقوچان انجام شده است وعمليات لكه گيري هندسي آسفالت در حوزه چناران بزودي آغازخواهد گرديد.

رییس اداره نگهداری راهها ادامه داد:روكش آسفالت محور مشهد-سرخس ، با مبلغ اوليه 30هزارمیلیون ريال نیز در دست اقدام می باشد.

رجایی افزود: در قالب اين قرارداد نقاط مورد نياز در طول كل پروژه در مسير 30 كيلومتري لكه گيري هندسي ماسه آسفالت وروكش آسفالت گرم خواهد گرديد .

وی گفت:  تا كنون حدود 6000  متر مربع  لكه گيري هندسي آسفالت در حوزه شهرستان سرخس انجام شده است

رجائی خاطرنشان کرد: با توجه به محدوديت اعتباري در قالب قرارداد فوق فقط نقاط مهم و ضروري در برنامه كاري قرار گرفته است و جهت ترميم رويه كل مسير نياز به اعتبارات ويژه اي دارد و هرساله با ابلاغ اعتبار از سوي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي قسمتهايي از مسير با انعقاد قرارداد با پيمانكار در دستور كار تعمير و مرمت قرار خواهد گرفت .

شایان ذکراست: عمليات راهداري جاري توسط ادارات راهداري و حمل و نقل جاده اي بطور مستمر انجام ميگيرد .

 ​مشخصات:
نظرات: *