پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیروكش آسفالت ،لكه گيري ،و درزگيري هندسي منطقه مركزي در محورهاي مشهد - سرخس ، مشهد - كلات ، قديم مشهد- باغچه

تاریخ انتشار: 1397/05/09

​​به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی،رجائی رییس اداره نگهداری راههای خراسان رضوی طی گفتگویی اظهار داشت: با توجه به نوع عمليات ابلاغي و وضعيت موجود محور ،در محور مشهد - سرخس عمليات لكه گيري ،درزگيري ماسه آسفالت وروكش آسفالت و در محورهاي مشهد-كلات ومحور قديم مشهد- باغچه لكه گيري انجام خواهد شد .

وی گفت : شروع پروژه از زمان تحويل زمين مورخ 3/2/1397 مي باشدوزمان تقريبي اتمام پروژه با توجه به پراكندگي عمليات مدت 18 ماه در نظر گرفته شده است.

رجائی گفت: مبلغ اوليه پروژه سي وپنج ميليارد وشصت ونه ميليون وچهار صدوهفتاد وهشت هزار وچهارصد وچهل وشش ريال ميباشد كه در صورت تامين اعتبار تا سقف 25% افزايش خواهد يافت .  

وی در خصوص محدوده اجرای پروژه گفت : این پروژه در محور مشهد- سرخس از كيلومتر 00+0تا 200+8 واز 100+37 تا 300+41واز 100+62 تا 600+69 ودر محور مشهد كلات از كيلومتر 00+0 تا 00+10 ودر محور قديم مشهد-باغچه  از كيلومتر 00+0تا 00+12 انجام می شود که تاكنون عمليات در محور مشهد سرخس به مقدار حدود 13500 متر مربع لكه گيري و 300/4 كيلومتر روكش آسفالت انجام شده است . پيشرفت فيزيكي پروژه تاكنون حدود 35% مي باشد .​ مشخصات:
نظرات: *