پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیاولین جلسه کمیته فرعی پدافند غیر عامل زیستی در پایانه مرزی دوغارون برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 1397/05/13

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی کریم نوائی نظامی مدیر پایانه مرزی دوغارون با اعلام مطلب فوق افزود :اولین جلسه کمیته فرعی پدافند غیر عامل زیستی پایانه مرزی دوغارون با حضور مدیران ومسئولان شهرستان تایباد برگزار گردید.

 کریم نوایی  نظامی،با برشمردن اهداف وتهدیدات زیستی به تفصیل مهمترین ضعف ها ؛قوت ها؛ تهدیدات  وفرصت های حوزه پدافند زیستی را تشریح کرد.

 وی گفت:استفاده از قوت ها وبهرگیری از فرصتهای موجود ؛تهدیدات رابه فرصت تبدیل نموده ویا آنها را کاهش داده است.

وی گفت :ماموریت کمیته فرعی مرزبانی زیستی ، هدایت ؛نظارت ؛هماهنگی وهم افزایی دستگاهها می باشد که انشالله با تعامل و همکاری متقابل دستگاههای مرتبط نسبت به شناسایی تهدیدات زیستی وتهیه لیست مربوط به آن اقدام وتمهیدات لازم را اتخاذ نمایند .​مشخصات:
نظرات: *