پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبرگزاري جلسه كارگروه كشوري در جهت رفع مشكلات حمل و نقل و حذف پديده دلالي مسافر

تاریخ انتشار: 1397/05/18

حدود 4000 مسافر با دلالي 12 ميليارد توماني در ناوگان مسافربري بدون بليت جابجا مي شوند
به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي، مهندس ابراهيم نصري مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی با بيان اهداف اداره كل از تشكيل اين كارگروه، گفت: با پيگيري فشرده در جهت رفع مشكلات حمل و نقل مسافر، اين كارگروه با هدف تحليل و واكاوي مشكلات حوزه حمل و نقل مسافر بويژه پايانه مسافربري امام رضا(ع)، با شناسايي عوامل موثر و ريشه دار و ارائه برنامه¬هاي راهبردي ايجاد گرديد.
وي در راستاي برگزاري جلسات مرتبط در ماههاي اخير، گفت: در سطوح مختلف تشكلهاي صنفي ، فرمانداري شهرستان مشهد و استانداري خراسان رضوي، جلسات متعددي برگزار گرديد كه اجراي مصوبات آن در حال پيگيري مي باشد.
 وي مشكلات حمل و نقل مسافر را بسيار گسترده بيان كرد و گفت: در حمل و نقل مسافر از ابتداي ورود مسافر به پايانه مسافربري تا زماني كه اتوبوس ها از شهر خارج مي شوند مشكلات فراواني وجود دارد كه نيازمند تشكيل اينگونه كارگروه با حضور مسئولان مربوطه
مي باشد كه در همين ارتباط در حال رايزني با شهرداري مشهد، پليس راه و نيروي انتظامي هستيم كه بتوانيم مشكلات بخش حمل و نقل مسافر را كاهش دهيم.
مدير كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي معضل دلالي را يكي از مهمترين آسيبهاي بخش حمل و نقل مسافر خواند و گفت: برآيند فعاليت و امور دلالي منجر به ضرر و زيان مالكان ناوگان، سرمايه گذاران و تضييع حقوق شهروندي مسافران
مي شود و حوزه فعاليت دلالان را مي¬توان به درون پايانه مسافربري كه متعامل با متصديان شركتهاي مسافربري و خارج از پايانه كه متعامل با رانندگان و مالكان تقسيم بندي نمود.
نصري در اين جلسه ضمن بيان مشكلات ساختاري پايانه مسافربري مشهد، افزود: برنامه راهبردي استان براي مبارزه با معضل دلالي ، در دو فاز خروج كامل فروش بليت در خارج از پايانه و ايجاد تغييرات هندسي و ساختاري در دسترسي و كاربري فضاها و نصب گيتهاي كنترلي در پايانه امام رضا(ع) تدوين گرديده است كه با همكاري سازمان پايانه هاي شهرداري و شركتهاي مسافربري و مالكان ناوگان عملياتي خواهد شد.
وی ياد آور شد: رفع ممانعت از اقدام سازمان پايانه هاي مسافربري مشهد در ابطال و يا اخذ مجدد عوارض 5 درصد از محل صورت وضعيتهاي دربستي صادره از مبادي ساير استانها، حذف هزينه دريافتي پاركينگ از ديگر موضوعات مورد مطالبه صنف و فعالان در بخش مي باشد.
مداح عضو هيئت عامل و نماینده تام الاختیار ریاست سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي در امور فناوری اطلاعات و سرمایه گذاری و مسئول کارگروه هماهنگی، پیگیری، سرمایه گذاری، نظارت و بهبود مستمر بر کلیه فرآیندهای کسب و کار، ضمن انتقاد نسبت به عدم نگاه تخصصي در برخي جلسات كارگروهي ستاد، افزود: با توجه به اينكه استان خراسان رضوي قطب اقتصادي و تخصصي حمل و نقل مسافر در كشور است، تصميم گرفتيم دومين كارگروه در استان خراسان رضوي تشكيل شود.
عضو هيئت عامل سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي هدف از مقايسه كارگروه تشكيل شده در پايتخت را اينگونه تشريح كرد: با تشكيل كارگروه، آيين نامه¬اي در قالب شرایط و نحوه ورود و فعالیت ناوگان در بخش حمل و نقل توسط سازمان در دست بررسي و تدوين مي¬باشد كه كمك بسزايي در رفع مشكلات ناوگان دارد.  
وی در ادامه پيگيري اجراي مفاد صورتجلسه فرمانداري محترم مشهد در تيرماه سال جاري را در خصوص حذف پديده دلالي و همكاري پليس راهور را مهم ارزيابي كرد و گفت: پليس راهور مي تواند با مجاب كردن رانندگاني كه از قانون تمكين مي كنند نسبت به تخليه و سوار كردن مسافر و رفع مشكلات حمل و نقل و حذف دلالي كمك بسزايي داشته باشد.
مداح با توجه به ضرورت تسريع در اجراي مرحله اول طرح مبارزه با دلالي و فروش بليت در خارج از پايانه امام رضا (ع) گفت: دلالان داخل پايانه با شركت ها همكاري دارند و دلالان خارج از پايانه با رانندگان اتوبوس و از زماني كه صورت وضعيت راننده آماده مي شود تا زماني كه اتوبوس از پايانه خارج مي شود اين دلالي اتفاق مي افتد كه به دليل هزينه هاي سنگين برآورد شده در تأمين و نصب گيتهاي هوشمند، مي¬توان در ابتدا از گزينه هاي ديگري نظير كنترل فيزيكي، نظارت و تنظيم آيين نامه هاي انضباطي استفاده و در مراحل بعدي طرح، عمليات تهيه و نصب گيتهاي هوشمند و خودكار نيز تكميل گردد.
وي در ادامه پيشنهاد پيگيري ابطال مصوبه اخذ عوارض پاركينگ پايانه مسافربري امام رضا(ع) از طريق فرمانداري و يا استانداري را مطرح كرد و افزود: عوارض دربستي نبايد در دو جا  گرفته شود كه اين امر خلاف قانون مي باشد و در جهت جلوگيري از استفاده مكرر از صورت وضعيت دربستی مي توان با اتخاذ تدابيري همچون الزام درج فهرست مسافرين در صورت وضعيت بصورت چاپي و يا دست نويس اقدام نمود و همچنين دريافت عوارض ورودي اتوبوس ها نيز توجيه ندارد.
حاجي اسماعيلي مديركل دفتر حمل و نقل مسافر سازمان راهداري و حمل و نقل جاده¬اي كشور نيز كه در اين جلسه حضور داشت تغيير نگرش شهرداري ها به عنوان متوليان احداث پايانه¬هاي عمومي مسافربري از موقعيت درآمدزايي به ساختاري را راهكاري براي ارائه خدمات عمومي به جامعه عنوان كرد و افزود: در برنامه حذف دلالي از طريق خروج فروش بليت به خارج از پايانه و كنترل مكانيزه بليت در گيتهاي ورودي پايانه مسافربري مي بايست تفاوت توقف ناوگان حمل و نقل جاده اي با ديگر ناوگان ها را در هر لحظه و موقعيت دلخواه از مسير را در نظر گرفت و در قالب برنامه¬هاي مدون، با هم افزايي امكانات شهرداري ، پليس راهور ، مديريت ناوگان و تشكلهاي صنفي از زمينه فعاليت دلالي در خارج از پايانه ها پيشگيري نمود .
وي راهكار جلوگيري از تهيه صورت وضعيت دربستي را اينگونه تشريح كرد و افزود: در صورت وضعيت دربستي مسافران در زمان خاتمه سفر از جمله مغايرتها، مشخصات مسافران سفر رفت با مسافران سفر بازگشت است، كه در صورت مغايرت، صورت وضعيت صادره فاقد اعتبار خواهد بود و مي¬بايست صورت وضعيت جديد دربستي با مشخصات مسافران مربوطه صادر گردد.
بني اسدي مديركل دفتر حقوقي سازمان راهدار ي و حمل و نقل جاده اي كشور خواهان ارسال صورت وضعيت هاي متخلف به سازمان شد و گفت : صورت وضعيتهاي مسافري دربستي صادره از شركتهاي مسافربري ساير مبادي چنانچه داراي تخلفاتي در نحوه تنظيم و صدور ¬صورت وضعيت، نظير نرخ كرايه و عوارض پرداختي و ... باشد ، فاقد وجاهت قانوني بوده و ادامه سفر با اوراق مذكور ميسر
مي باشد و در اين موارد صرفا مي¬بايست مستندات تخلفات كشف شده جهت بررسي و برخورد قانوني با شركت صادر كننده صورت وضعيت به سازمان ارسال گردد.
وي در ادامه ماده 11 آيين نامه اجرايي ماده 6 قانون اصلاح لايحه قانوني احداث پايانه¬ها را صرفاً مربوط به پرداخت عوارض 5 درصد بهاء بليت دانست و افزود: اين مبلغ مشمول و ضامن تسويه ساير ديون شركتهاي مسافربري به سازمان پايانه هاي شهرداري نمي باشد و با عنايت به شمول حمل و نقل جاده اي مسافر در ماده 43 قانون ماليات بر ارزش افزوده ( مصوب 17/02/1387) و الزام به پرداخت عوارض 5 درصد بليت و مستند به ماده 50 قانون مذكور مبني بر ممنوعيت برقراري هرگونه عوارض و ساير وجوه براي خدمات مشمول اين قانون، لذا اخذ عوارض ورودي به پاركينگ پايانه مسافربري امام رضا(ع) و همچنين اخذ مجدد عوارض از محل صورت وضعيتهاي دربستي مبادي ساير استانها داراي منع قانوني بوده و قابل پيگرد مي¬باشد .
آسيابان دبير انجمن صنفي شركتهاي مسافربري، اقدامات انجام شده در فرآيند حذف دلالي را منوط به همكاري و همياري مسئولان دانست و گفت: انجمن صنفي شركتهاي مسافربري مشهد از سنوات پيشين، طرحهاي مختلفي در زمينه حذف دلالي به اجرا درآورده بود كه به دليل عدم تمكين برخي شركتها، اختلافات مالي ، ضمانتهاي اجرايي و قانوني و عدم حمايت متوليان دولتي موجب عدم استمرار اينگونه طرحها گرديد و موفقيت آن منوط به هماهنگي كامل صنف ، رانندگان و مالكان ، اداره كل استان و سازمان پايانه هاي شهرداري با پيش بيني ضمانتهاي اجرايي قانوني مي¬باشد .
120ميليارد ريال هزينه دلالي مسافران در پايانه مسافربري آمار ارائه شده توسط دبير انجمن صنفي شركتهاي حمل و نقل بود كه آن را اينگونه بيان كرد: اختلاف آمار مسافر ثبت شده در صورت وضعيتهاي صادره شركتها با آمار سازمان پايانه ها در خروجي پايانه
امام رضا (ع) بيانگر آن است كه در حد فاصل سكوهاي پايانه تا درب خروج بطور ميانگين روزانه بيش از 4000 نفر مسافر فاقد بليت سوار ناوگان مي شوند كه معادل سالانه 120 ميليارد ريال هدر رفت درآمد شركتهاي مسافربري مشهد مي¬باشد.
آسيابان گفت: مشكلات در بخش خصوصي حمل و نقل همت عالي تمامي دستگاههاي مرتبط را مي طلبد كه انشاا... به خاطر حضور بارگاه ملكوتي حضرت ثامن الحجج امام رضا (ع) اين مشكلات مرتفع خواهد شد.
وي نقش شركت هاي حمل و نقل را مبرا از وجود پديده دلالي دانست و گفت: يكي از علل ايجاد دلالي نحوه نامناسب توزيع مسافر و سردرگمي ارجاع مسافر مي باشد و ما در سال 1381 با نرده كشي مانع از ورود دلال و مسافر به زير جايگاه ها شديم و اگر در آمد بخش حمل و نقل صرف خود شود از ايجاد پديده دلالي جلوگيري خواهد شد.
آسيابان  با اشاره به اينكه عمده مسافر خارج از پايانه مربوط به مسيرهاي با مسافت كوتاه و مقاصد درون استاني مي باشد، گفت : در اجراي گام اول طرح مبارزه با دلالي، حل اختلاف محاسبه عوارض 5 درصد في مابين صنف و سازمان پايانه هاي شهرداري است كه موجب افزايش بدهي شركتها گرديده و در گام دوم با توجه به موقعيت خاص زيارتي شهر مقدس مشهد و سوء استفاده هاي محتمل از ارائه سفرهاي دربستي كه منجر به تضييع حقوق قانوني شركتهاي مسافربري مشهد خواهد شد ، لذا تعيين تكليف وضعيت سفرهاي دربستي به مقصد  مشهد مقدس يكي از مطالبات و خواسته هاي شركتهاي مسافربري مي باشد و همچنين بايستي ورودي و خروجي مسافر در ترمينال مجزا و شركتها در قسمت زون مركزي پايانه مستقر شوند.
حسيني مدقق مدير پايانه مسافربري امام رضا(ع) شهرداري مشهد در اين جلسه با بررسي پيشنهاد ورودي و خروجي هاي مجزاي پايانه، گفت: سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري حسب مفاد مصوبات جلسه مورخ 27/04/1397 فرمانداري مشهد مطالعات جامع با برآورد هزينه را در خصوص ايجاد تغييرات هندسي و نصب گيتهاي كنترل بليت انجام داده و اجرايي شدن طرح منوط به تعيين محل تأمين هزينه ها خواهد بود.
وي همچنين گفت: برابر بررسي ميداني سازمان پايانه هاي شهرداري مشهد معمولا اتوبوسهاي خروجي از پايانه امام رضا(ع)، بر اساس صورت وضعيت صادره در هنگام ترك سكو داراي 30 تا 40 درصد مسافر بر اساس ظرفيت خود مي¬باشند كه در طول مسير و تا هنگام خروج از مبادي حريم شهر نسبت به تكميل ظرفيت خود از طريق مسافرگيري در خارج از پايانه ها اقدام مي¬نمايند .
وي ضمن بيان اينكه نظر سنجي ها نشان داده است كه تأخير در آغاز سفر در داخل پايانه يكي از موارد عمده جهت ترغيب مسافرين به سوار شدن در خارج از پايانه و اطراف ميدان انقلاب مي¬باشد، افزود: در حال حاضر با شرايط هندسي فعلي پايانه امام رضا(ع) امكان انتقال پايانه درونشهري انقلاب به پايانه امام رضا(ع) مقدور نمي باشد كه با تأمين اعتبار پيگير اين تغيير ورودي و خروجي مسافر هستيم و براي كمك به حذف پديده دلالي، تيم هاي گشت بين ساعات 14 تا 16 از سوي سازمان پايانه هاي شهرداري در پايانه مستقر مي شوند.
وي سوار شدن حدود 40 درصد از مسافران در ميدان انقلاب و ميدان حافظ را نشان از خارج شدن تمركز جابجايي مسافر در شهرستان مشهد عنوان كرد و گفت: با توجه به خارج شدن وزن مسافر به خارج از استان، انشاا... گام بعدي جهت ساماندهي ايستگاه مسافربري ميثاق و كنترل مدارك و ثبت ساعت رانندگان در شهر ملك آباد ( باغچه ) خواهد بود.
ميانجي عضو كانون انجمن هاي صنفي شركتهاي مسافربري كشور نيز در اين جلسه گفت: دو مديريتي بودن پايانه¬هاي مسافربري شامل سازمان پايانه هاي شهرداري و راهداري و حمل و نقل جاده¬اي، يكي از عوامل كندي پيشرفت برنامه¬ها به شمار مي¬آيد و در خصوص نحوه محاسبه عوارض 5 درصد سرويسهاي دربستي، با توجه به تردد عمده ناوگان هنگام ارائه خدمات دربستي  در سطح جاده هاي برون شهري پيشنهاد مي گردد، عوارض 5 درصد سفرهاي دربستي تنها بر مبناي كرايه معادل يك روز سفر محاسبه و اعمال گردد.
خادمي زاده رئيس هيئت مديره كانون سراسری انجمن های صنفی رانندگان كشور نيز با اشاره به حجم سرمايه گذاري بخش خصوصي در زمينه ناوگان حمل و نقل مسافر، از شهرداريها خواست تا با ارائه خدمات بهينه در پايانه هاي مسافربري، متناسب و در شأن اين حجم سرمايه گذاري بكوشند و در ادامه با توجه عدم تعيين محل تأمين اعتبار هزينه هاي سنگين برآورد شده جهت تهيه و نصب گيتهاي هوشمند، پيشنهاد داد تا با الگو برداري از سيستم كنترلي بليت در حمل و نقل هوايي نسبت به تعديل هزينه¬ها اقدام شود.
 گنجي رييس اداره مسافر اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي در اين جلسه با پيشنهاد ايجاد گيت عبور مسافر در سالن هاي شماره 1 و 2 پايانه، گفت: با ايجاد اين گيت و اجباري بودن عبور مسافر ديگر هيچ دلالي نمي تواند وارد پايانه شود .
وحدتي فرد معاون حمل و نقل راهدراي و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي با توجه به نقطه عطف بودن اين كارگروه در بحث مبلغ كرايه ها، گفت: ما موظف به اجراي قانون هستيم و بايستي شركتهاي حمل و نقل با سرمايه گذاري و فعاليت هاي گسترده تر در جذب مسافر بكوشند.
وي در اين جلسه ضمن تاكيد بر حركت شركتها در مسير قانون، درج نرخ کرایه واقعی دریافتی از مسافرین در بلیت و تطبیق آن با مندرجات صورت وضعیت را يكي از راهكارهاي كاهش معضل دلالي بيان كرد و گفت: قطعاً، نظارت بر عملکرد شرکتها، رانندگان و متصدیان افزایش و با تخلفات بشدت برخورد خواهد شد و شركتهاي مسافربري و انجمن صنفي نيز مي بايست با ارائه خدمات مطلوب به مسافرين در داخل پايانه هاي مسافربري موجب تشويق و ترغيت مسافران به ورود و استفاده از خدمات تحت نظارت داخل پايانه گردند.
وحدتي فرد طراحي امكانات حمل و نقل عمومي مسافر درونشهري در داخل پايانه مسافربري امام رضا(ع) را يك مطالبه جدي دانست و افزود: افزايش هزينه توقف ناوگان در خارج از پايانه ها با ورود بيشتر پليس راهور و از طريق ارتباطات تنگاتنگ موجود شهرداري و پليس مي تواند مكمل اقدامات مبارزه با دلالي در خارج از پايانه ها محسوب گردد.
وي همچنين انتظاراز پليس راهور را به عنوان كمك اساسي رفع مشكلات دانست و گفت: پليس راهور نيز بايد جلوي تردد بي مورد اتوبوس ها در شهر را بگيرد و همه جابجايي ها به صورت تجميعي در پايانه امام رضا (ع) انجام شود.
نمايندگان حوزه معاونت زيارت استانداري خراسان رضوي و اداره كل اطلاعات استان در اين جلسه، ضمن تاكيد بر حذف معضل دلالي و آسيبهاي ناشي از آن در پايانه امام رضا(ع) و طرح خروج كامل فروش بليت به خارج از پايانه امام رضا(ع) به عنوان راهكاري موثر و پايدار، در حمايت كامل از اجراي اين طرح آمادگي خود را جهت هم افزايي امكانات و همگرايي اقدامات اعلام كردند.
 


مشخصات:
نظرات: *