پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

رييس اداره نگهداري راههاي استان خراسان رضوي:


عمليات روكش آسفالت محورهاي فرعي منطقه شمال استان خراسان رضوي 65 درصد پيشرفت داشته است

تاریخ انتشار: 1397/05/24

​به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای خراسان رضوی ،مهندس علي رجائی رییس اداره نگهداری راههای استان با توجه به اهميت و هزينه بالاي نگهداري راهها، اظهارداشت: با توجه به كثرت تردد و موقعيت استراتژيك راههاي استان خراسان رضوي، نگهداري از راههاي استان خراسان رضوي نيازمند اعتبارات زيادي مي باشد و پس از تأمين اعتبار نسبت به جذب پيمانكار و انجام عمليات روكش آسفالت محور مشهد ـ كلات و كلات ـ درگز، از طريق مناقصه اقدام گرديد.
رجائی با بيان پيگيري تأمين 8 ميليارد و 800 ميليون ريال اعتبار تخصيص داده شده جهت ترميم محورهاي منطقه فرعي منطقه شمال استان خراسان رضوي، افزود: با توجه به خرابي رويه آسفالت محورهاي مشهد ـ كلات و كلات ـ درگز، در قالب اين قرارداد نقاط ضروري محور كه نياز شديد به روكش و ترميم داشتند شناسايي و دستور كار آن به پيمانكار ابلاغ گرديد .
وی گفت: عمليات اجرايي اين پروژه از نوع يك لايه ماسه آسفالت رگلاژي و يك لايه روكش آسفالت مي باشد كه قرار است در مدت تقريبي3 ماهه تكميل و تحويل داده شود.
رييس اداره نگهداري راههاي استان در تشريح اين عمليات، گفت: با توجه به محدوديت اعتباري در قالب قرارداد فوق، فقط نقاط مهم و ضروري در برنامه كاري قرار گرفته است و 1/5 كيلومتر عمليات روكش آسفالت در محور مشهد ـ كلات در حوزه شهرستان مشهد و 2/650 كيلومتر در حوزه شهرستان كلات به اتمام رسيده و در محوركلات ـ درگز نيز به زودي اجرا خواهد شد.
وي در پايان افزود: تا كنون اين پروژه 65 درصد پيشرفت داشته است و با تكميل اين پروژه، ايمني، كيفيت و تردد كالا و مسافر در منطقه گردشگري شمال استان خراسان رضوي افزايش خواهد يافت.مشخصات:
نظرات: *