پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

در همایش سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ) و ارزيابي دستگاه هاي اجرايي استان خراسان رضوي:


اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي جزء دستگاههای برتر استان در استفاده از سامانه ستاد شناخته شد.

تاریخ انتشار: 1397/05/27

​به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي، مهندس فريده كرماني ن‍ژاد معاون توسعه مديريت و منابع اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی كه به عنوان نماينده اداره در همايش سامانه تدارك الكترونيك دولت ( ستاد ) استان خراسان رضوي حضور يافته بود، در خصوص ارزشمند بودن سامانه ستاد در حفظ منافع بيت المال، گفت: سامانه ستاد اموال بيت المال را به صورت بهينه حراست و نگهداري مي كند و در كاهش تخلفات درون و برون سازماني بسيار موثر است.
كرماني نژاد، افزود: ثبت نام خدمات دهندگان در سامانه ستاد در اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي از اسفند 1395 و مراحل اجرايي آن از شهريور ماه 1396 شروع شده است.
وی اضافه کرد: در طول يك سال گذشته بيش از 208 مور خريد در سامانه ثبت شده كه 195 مورد آن از طريق مناقصه به مرحله اجرايي رسيده است.
معاون توسعه مديريت و منابع اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان در ادامه از لزوم و فوايد استفاده از سامانه ستاد، بیان کرد: اين سامانه با شفاف سازي اطلاعات و عملكرد منابع مالي در تحقق شعار حمايت از كالاي ايراني بسيار موثر خواهد بود.
كرماني ن‍ژاد در راستاي الكترونيكي شدن اكثر امور اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي، گفت: از ابتداي سال جاري در راستاي خدمات دولت الكترونيك، ميز خدمت اختصاصي در اداره كل ايجاد و شهرستان ها نيز خود به عنوان ميز خدمت در حال خدمت رساني به مراجعين مي باشند. 
در پايان اين همايش، در ارزيابي عملكرد ادارات در استفاده از سامانه ستاد، اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي با دريافت لوح تقدير به عنوان يكي از دستگاه هاي برتر استان معرفي شد.مشخصات:
نظرات: *