پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

همزمان با فرا رسيدن هفته دولت:


12 پروژه با هزينه 90 ميليارد ريال در حوزه راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي افتتاح مي شود

تاریخ انتشار: 1397/05/30

​به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي، مهندس ابراهيم نصري مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی ضمن گراميداشت ايام هفته دولت، از شهيدان رجايي و باهنر به عنوان الگوهاي خدمت در عرصه مديريت جهادي كشور ياد كرد و گفت: امام خميني (ره) همواره شهيدان رجايي و باهنر را الگوي مديريتي كشور معرفي مي كردند و ما بايد آنها را سرلوحه خدمتگزاري براي خود قرار دهيم.
وي در خصوص پروژه هاي مورد افتتاح در هفته دولت، گفت: در حوزه مديريت راههاي كشور با توجه به نياز بيشتر بر كنترل و نظارت وضعيت و كسب اطلاعات به روز راهها، با تأمين هزينه و اعتبار لازم، دوربين هاي نظارتي و كنترل تردد در محورهاي خاص و شرياني حوزه استحفاظي تهيه و نصب گرديد.
نصري در ادامه برنامه هاي هفته مذكورگفت: در حوزه سرمايه گذاري، و جذب سرمايه بخش خصوصي و مشاركتي يك مورد مجتمع خدمات رفاهی دو منظوره به نام کوثر در راههاي شهرستان رشتخوار با هزينه اي بالغ بر 8 هزار ميليون ريال احداث شده كه 5 هزار ميليون ريال آن توسط بخش خصوصي تأمين شده است.
ابراهيم نصري با بيان 7 هزار ميليون ريال اعتبار تخصيص داده شده در بحث ايمني و حريم راهها، گفت: اين مبلغ يكي از بالاترين مبالغ تخصيصي در چند سال گذشته مي باشد كه در بخش ايمني و حريم راه هزينه شده است كه با در نظر گرفتن شرايط استراتژيك محورهاي استان خراسان رضوي و حجم بالاي تردد كالا و مسافر، پروژه هاي تأمين روشنايي محورهاي مشهد ـ قوچان ، بجستان و تربت حيدريه (رباط سنگ) مورد بهره برداري قرار خواهند گرفت.
وي واگذاري پيمان هاي امور حمل و نقل به بخش خصوصي را از اهداف حمايت از سرمايه گذاري در شهرستان هاي تابعه عنوان كرد و گفت: در راستاي حمايت از بخش خصوصي يك مورد پروژه ساخت مركز معاينه فني در شهرستان قوچان با هزينه 10 هزار ميليون ريال به اتمام رسيده است.
مدير كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي در پايان اين گزارش از هزينه هاي تخصيص داده شده در تجهيز ساختمان هاي اين اداره، گفت: بالغ بر 62 هزار ميليون ريال اعتبار در راستاي تحقق تكريم و حفظ حقوق شهروندي از قبيل ميز خدمت با كارشناسان مجرب و تجهيزات خاص، بهسازی نماز خانه اداره کل، احداث ساختمان مرکز مدیریت راه ها، بهسازی سالن کنفرانس، همايش و بهسازي و محوطه سازی اداره کل جهت سهولت مراجعين مورد تخصيص و بهره برداري قرار گرفته است.مشخصات:
نظرات: *