پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیترانزیت ورودی به خراسان رضوی افزایش یافت

تاریخ انتشار: 1397/07/14

به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي، ابراهيم نصري مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی گفت: ورود کالای ترانزیتی از کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان به این استان از نظر وزنی طی شش ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال 17 درصد بیشتر شده است.
 ابراهیم نصری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: پارسال حجم ترانزیت ورودی از آن مبادی به خراسان رضوی 358 هزار و 625 تن بود که امسال به 420 هزار و 625 تن رسید. با این تعداد ناوگان ترانزیت ورودی به میزان یک درصد رشد داشت که به معنای کاهش ورود ناوگان ترانزیتی خالی به خراسان رضوی است.
وی ادامه داد: این ناوگان بطور عمده کامیونهای ترانزیت خارجی هستند که پس از تخلیه بار خود در کشورهای آسیای مرکزی در مسیر بازگشت دوباره بار ترازیتی حمل کرده و وارد خراسان رضوی می شوند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی همچنین به کاهش 26 درصدی ترانزیت خروجی کالا از طریق جاده در این استان اشاره و بیان کرد: این کاهش در بخش تعداد ناوگان و وزن کالا حدود 26 درصد و عمدتا مربوط به ترکمنستان است. علت اصلی کاهش ترانزیت خروجی فقدان سفارش کالا از ترکمنستان به دلیل پائین آمدن ارزش منات پول ملی آن کشور است.
وی گفت: سه سال پیش هر دلار معادل چهار منات ارزش داشت اما امروز هر 16 منات با یک دلار آمریکا معامله می شود.
 خراسان رضوی پارسال در حوزه ترانزیت خروجی کالا رتبه نخست، شمار شرکتهای حمل و نقل بین المللی رتبه دوم و از نظر صدور و ترانزیت ورودی کالا رتبه سوم کشور را داشت.
28 درصد ترانزیت ورودی و خروجی جاده ای کالا در کشور از طریق چهار پایانه مرزی خراسان رضوی شامل لطف آباد، سرخس و باجگیران در مرز ترکمنستان و دوغارون در مرز افغانستان انجام می شود.
 
 مشخصات:
نظرات: *