پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیرفع آثار تجاوز به حریم راه در شهرستان گناباد

تاریخ انتشار: 1397/07/24

به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوي، یونس ارشادی سرپرست اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي شهرستان گناباد با اعلام این خبر،گفت: مطابق ماده 6 قانون ایمنی راهها و راه آهن و تبصره یک ذیل ماده آن اقدام به هرگونه عملیاتی که موجب خرابی جاده ها و به وجود آمدن نقطه حادثه ساز شود و همچنین هر گونه مستحدثات در حریم قانونی راهها بدون مجوز از ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای ممنوع مي باشد و به موجب قانون جمع آوري خواهد شد.
وي در خصوص صيانت از حريم راهها، گفت: ما در ارتباط با حريم راه و صيانت لحظه اي درنگ و كوتاهي نخواهيم كرد و طبق قانون   این اداره مکلف است با حضور نماینده دادستان این قبیل مستحدثات را صورتجلسه نموده و راسا آثار تجاوز را محو نماید .
ارشادی افزود : از ابتدای سال جاری چندین مورد ساخت و ساز غیر قانونی در حریم راههای شهرستان بعد از اقدامات قانونی و ارسال اخطاریه به مالکین، با همکاری نماینده دادستان و نیروی انتظامی شهرستان تخریب گردیده است .
يونس ارشادي یادآور شد : اخیراً نیز یک مورد آثار تجاوز به حریم راه در ابتدای محور گناباد به کاخک در محل تالار باران وجود داشت که باعث بوجود آمدن نقطه حادثه ساز شده بود که بعد از صادر نمودن چندین مورد اخطاریه و عدم توجه مالک، با همکاری نماینده محترم دادستانی و نیروی محترم انتظامی شهرستان آثار تجاوز به حریم راه مرتفع گردید .
در پایان سرپرست راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان گناباد از مردم عزیز شهرستان درخواست کرد: قبل از هر گونه اقدام به ساخت و ساز به لحاظ ایمنی هر چه بیشتر راههای حوزه شهرستان و مسافران و احترام به حق و حقوق مردم جهت اخذ مجوزهای قانونی به این اداره مراجعه  نمایند.     مشخصات:
نظرات: *