پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیاجراي مانور پدافند غير عامل در راههاي شهرستان تایباد برگزار شد

تاریخ انتشار: 1397/08/13

​به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي خراسان رضوي، مانور تخريب و انسداد پل در محور تايباد ـ باخرز با حضور فرماندار و كليه اعضاي ستاد مديريت بحران در شهرستان تایباد اجرا گرديد .
علی اصغر کرباسی گفت: پيرو دستورالعمل اداره كل متبوع در هفته پدافند غير عامل، مانور مذكور بر روي  يك دستگاه پل بزرگ در محور تايباد ـ باخرز با انسداد محور و عبور ترافيك از كنارگذر احداثي توسط نيروهاي راهداري جهت آمادگي هر چه بيشتر نيروها و تجهيزات اداره انجام شد.
وی گفت: قبل از شروع مانور و در جهت آمادگي بيشتر و تبيين شرح وظايف اعضاء كميته مديريت بحران و پدافند غير عامل شهرستان جلسه اي با عنوان مانور دور ميزي در محل فرمانداري برگزار گرديد كه سناريو اجراي مانور براي اعضاء تشريح گرديد. 
وي افزود: هدف از برگزاري اين گونه مانورها افزايش توان ، انسجام و آمادگي كليه نيروهاي راهداري و هماهنگي هر چه بيشتر بين دستگاههاي بحران مدار شهرستان خواهد بود و باعث آشنايي آنها با صحنه وقوع حادثه مي باشد.مشخصات:
نظرات: *