پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیسازماندهی یک تقاطع راه روستایی به راه اصلی در شهرستان جوین

تاریخ انتشار: 1397/09/05

​به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی، علی رجائی رییس اداره نگهداری راههای استان از پیشرفت 35  درصدی پروژه ایمن سازی یک راه روستایی در شهرستان جوین خبر داد.
رجائی اظهارداشت: در جهت حذف نقاط حادثه خیز، عملیات اجرایی پروژه سازماندهی تقاطع راه روستایی کلاته عرب ـ کمربندی حکم آباد با اعتباری بالغ بر 13 میلیارد و 400 میلیون ریال از تیر ماه سال جاری شروع شده است.
وی افزود: ورودی و خروجی به کمربندی از آنتنی های کلاته عرب و حکم آباد چهار رمپ به همراه تعریض ابنیه فنی های موجود در مسیر در حال انجام عملیات می باشد.
رییس اداره نگهداری راهها خاطر نشان کرد: عملیات خاکریزی این پروژه در حال اتمام بوده و پیشرفت پروژه حدود 35 درصد می باشد و قرار است پروژه بهسازی تقاطع با احداث میدان به طول 800 متر تا اواخر نیمه اول سال آینده در شهرستان جوین انجام و تکمیل گردد.مشخصات:
نظرات: *