پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی

مدير پايانه مرزي سرخس خبر داد:


بازديد مدير كل دفتر ترانزيت و حمل و نقل بين‌المللی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از پايانه مرزی سرخس

تاریخ انتشار: 1398/03/11

​مدیرکل دفتر ترانزیت وحمل و نقل بین المللی گفت: افتتاح و بهره برداری از پل جديد بتنی مرز سرخس در آينده ای نزديك صورت خواهد پذيرفت.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی، منوچهرسلمان زاده مدير كل دفتر ترانزيت و حمل و نقل بين المللي سازمان به همراه محمدي فاز رئيس اداره ترانزيت استان از پایانه مرزی سرخس بازدید کردند.
مجتبی سرگل زائی علی آباد مدیر پایانه مرزی سرخس با اعلام خبر فوق افزود:  مدير كل دفتر ترانزيت و حمل و نقل بين المللي سازمان متبوع در تاريخ دهم خرداد ماه، براي آشنايي بيشتر و بازديد ميداني و با همراهي رئيس اداره ترانزيت استان ازقسمت هاي مختلف پايانه مرزي سرخس از جمله:  محوطه و پاركينگ ها و محل استقرار جايگاه كنترل سوخت شركت نفت و همچنين روند تشريفات اداري در سالن تجاري و خدمات دهي به مسافرين متردد در سالن مسافري و همچنين از پل قديم(موجود) وپل  بتني( جديد)  پايانه مرزي و ديوار كشي و ساخت و تجهيز اتاق مرزباني و نصب دروازه مرزي و ميل پرچم هاي منصوبه بر روي پل  بازديد به عمل آوردند.
مدیرکل دفتر ترانزیت وحمل ونقل بین المللی اظهارداشت: با  پيگيري هاي به عمل آمده و ارائه اسناد مالياتي به كشور تركمنستان ، بحث افتتاح و بهره برداري از پل جديد بتني مرز سرخس در آينده اي نزديك  صورت خواهد پذيرفت.
در اين بازديد مدير پايانه مرزي با تشريح روند تردد ناوگان و محدوديت هاي ايجاد شده براي تردد ناوگان مليت تاجيكستان و اتباع تركمني از سوي مقامات گمركي و مرزي تركمنستان و انجام وظايف دستگاههاي مستقر در مرز و تبيين مقررات و نظارت سازمان متبوع توضيحات مبسوطي ارائه گرديد وازبخش هاي مختلف و همكاران مستقردر واحدهاي مختلف اداري ديدار چهره به چهره صورت پذيرفت .
شايان ذكر است عمليات احداث پل جديد مرز سرخس با اعتبار ۱۳۰ ميليارد ريال در سال ۱۳۹۴ آغاز و درسال ۱۳۹۷ آماده بهره برداري شده است . مرز سرخس رتبه ششم ترانزيت كشور را دارا مي باشد كه با بهره برداري از اين پل ارتقاي رتبه پايانه مرزي سرخس دور از انتظار نيست.مشخصات:
نظرات: *