پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیپیشرفت 80 درصدی پروژه تثبیت بستر وآسفالت محور باغچه –سنگ بست

تاریخ انتشار: 1398/03/27

​رئیس اداره نگهداری راههای استان : پروژه تثبیت بستر وآسفالت محور باغچه – سنگ بست تا کنون 80% پیشرفت فیزیکی داشته است .
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی علی رجائی طی گفتگویی اظهارداشت : با توجه به فرسودگی بیش از حد رویه آسفالت محور فرعی وشریانی محور باغچه – سنگ بست وعلیر غم انجام لکه گیری وروکش های موضعی ، بدلیل خرابی زیر سازی ، و بر اساس طرح مطالعاتی انجام شده و بعد از درخواست اعتبار از سازمان متبوعه ،تثبیت زیر سازی محور، بطول 7200 متر در دستور کار قرار گرفت وپس از برگزاری مناقصه ،پیمانکار نسبت به شروع عملیات اجرائی اقدام نمود .
وی افزود : بر اساس طرح مطالعاتی ، مقرر گردید لایه های زیر سازی در دولایه 17 سانتی متری ، برداشت و پس از اختلاط با سیمان وآهک  ، مجددا" کوبیده شود که در این راستا عملیات تثبیت بستر ، بطول 7200 متر به اتمام رسیده ویک لایه آسفالت نیز اجراء شده است و پس از اجرای لایه دوم وعملیات خط کشی ونصب علائم نسبت به بازگشایی مسیر اقدام خواهد گردید  .
رجائی خاطر نشان کرد :  این پروژه در حوزه شهرستانهای  مشهد و فریمان  انجام گردیده است که زمان شروع پروژه 3/2/97 وزمان تقریبی اتمام پروژه 31/4/98 پیش بینی شده است .
رئیس اداره نگهداری راههای استان ادامه داد: مبلغ اولیه پروژه را بیست وپنج میلیاردو دویست وسی وشش میلیون وهفتصدوهشتاد ونه ریال وچهارصدوهفتادوسه ریال اعلان نمود که تا کنون 80 درصد ، پیشرفت فیزیکی داشته است . مشخصات:
نظرات: *