پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیساخت باند دوم تربت حیدریه- زاوه آغاز شد

تاریخ انتشار: 1398/04/06

به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی ،

روز پنجشنبه با حضور وزیر راه و شهرسازی آغاز عملیات اجرایی احداث قطعه یک باند دوم محور نربت حیدریه - زاوه آغاز شد.
قطعه نخست باند دوم این محور 10 کیلومتر طول دارد بخشی از کل مسیر 25 کیلومتری پروژه تربت حیدریه - زاوه می باشد که قرار است با اعتباری بالغ بر 310 میلیارد ریال در مدت 2 سال انجام شود. 

در چارت تشکیلاتی وزارت راه و شهرسازی این پروژه با نام بهسازی راه اصلی تربت حیدریه - خواف - سه راهی نشتیفان - کالشور - سه راهی سنگان - تایباد - قائن - ابراهیم آباد - کالشور - تربت حیدریه - باخرز و تایباد نامگذاری شده است.

مرکز شهرستان ۲۲۵ هزار نفری تربت حیدریه در ۱۵۰ کیلومتری جنوب غربی مشهد قرار دارد.​


مشخصات:
نظرات: *