پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبرخورد با دست فروشان حاشیه راههاي حوزه استحفاظي شهرستان تايباد

تاریخ انتشار: 1398/04/23

رییس اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي  شهرستان تايبادخبرداد : با دست فروشان حاشیه راههاي حوزه استحفاظي شهرستان تايباد برخورد می شود.

      به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی ، كرباسي رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان تایباد با بيان گزارشي از  برخورد با دست فروشان درحاشيه راهها و آزاد سازي حريم راههاي حوزه استحفاظي  شهرستان تایباد افزود : با اجرای طرح ساماندهی دست فروشان در حریم راههای این شهرستان هرگونه فعالیت دست فروشی  وایجاداشتغال درحاشیه راهها بدون اخذ مجوز از این اداره ممنوع بوده و با متخلفان برخوردخواهد شد .

      وي ادامه داد : باتوجه به حوادثی که در راهها اتفاق افتاده و مقررات مربوط به جمع آوری دستفروشان در حریم جاده ، ماموران راهداری موظف هستند در این خصوص با افراد متخلف برخورد نمایند.

     كرباسي بيان كرد : در فصل تابستان كه اكثريت مردم منطقه را کشاورزان تشكيل مي دهند با شروع برداشت محصولات کشاورزی ، برخی از افراد در حریم جاده اقدام به فروش محصولات خود بویژه خربزه وهندوانه  می نمایند که با این کار خطرات فراوانی را برای خود و کاربران راه  ایجاد می نمایند.

      رئيس اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي تايباد در پايان افزود : با عنایت به آئین نامه اجرایی تبصره 1 ماده   17 اصلاحی قانون ایمنی راهها با حکم  دادستانی در اجرای مواد قانونی نسبت به جمع آوری دست فروشان بعد از دو یا سه اخطار کتبی اقدام شده و در صورت تکرار، متجاوزان به حریم پس ازاقدامات قانونی از سوی دادستانی به حبس کیفری محکوم می شوند  و از آنجا كه رسالت قانوني اداره راهداري و حمل و نقل جاده اي حفاظت از حريم قانوني راه ميباشد از همه مردم عزیز خواستاريم تا به قوانین و مقررات با نگاه احترام آمیزنگریسته و آنرا اجرا نمایند.​مشخصات:
نظرات: *