پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیانعقاد 41 مورد قرارداد، در سه ماهه اول سال 1398

تاریخ انتشار: 1398/04/24

رییس اداره پیمان ورسیدگی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی خبرداد:طی سه ماهه اول سال جاری 62 نوبت اسناد معاملات این اداره کل در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بارگذاری گردیده است .

  به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی ،سکینه حسینی رییس اداره پیمان ورسیدگی گفت:این معاملات شامل 34 مورد مناقصه ، 9 مورد مزایده و 27 مورد استعلام قیمت بوده است.

وی گفت :در مدت مذکور کمیته فنی بازرگانی در خصوص ارزیابی کیفی و مالی (قیمت پیشنهادی) پیمانکاران حدود 28 جلسه برگزار و اتخاذ تصمیم نموده است وبراین اساس تعداد 41 فقره قرارداد با حجم ریالی 734 میلیارد ریال منعقد و اسناد پیمان های مذکور با پیمانکاران بخش خصوصی مبادله گردیده است.

حسینی گفت :طی سه ماهه اول سال جاری بالغ بر 80 سند صورت وضعیت های کارکرد تعدیل و مابه التفاوت مصالح پیمانکاران رسیدگی گردیده است و حدود 370 میلیارد ریال ازاین محل مطالبات پیمانکاران تایید و ارسال شده است.

شایان ذکراست :برگزاری 32 جلسه کمیسیون تحویل موقت یا قطعی پروژه های تکمیل شده، از دیگر فعالیت های اداره پیمان و رسیدگی میباشد.​مشخصات:
نظرات: *