پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبازدیدعضو هیات عامل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از پایانه مرزی لطف آباد

تاریخ انتشار: 1398/04/26

فرامرز مداح عضو هيأت عامل و مشاور ریاست سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به همراه ،مجيد صباغ زاده سرپرست دفتر توسعه ايمني راه و حريم و ابراهيم نصری مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی و هیأت همراه با حضور در پايانه مرزي لطف آباد از مراحل مختلف پروژه طرح جامع بازدید كرد و از نزدیک در جریان انجام امور قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومياداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان رضوی، در اين نشست ابراهيم نصري مدير كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي  در خصوص موقعيت پايانه مرزي لطف آباد، جايگاه آن در كريدور شرق – غرب و شمال – جنوب، آمار تردد ناوگان جاده اي از پايانه مرزي لطف آباد و اقدامات انجام شده و در حال انجام از سوي پايانه مرزي در راستاي تسهيل در امر ورود و خروج و رفع مشكلات موجود گزارشي ارايه كرد.
بر اساس اين گزارش، فعاليتهاي عمراني صورت گرفته فاز هاي 2 ، 3 و 4 طرح جامع شامل ساخت سردرب، افزايش و بهسازي لاين ورودي و خروجي، محوطه سازي، ساخت پاركينگ، ساخت سرويس بهداشتي، برج هاي نوري و ساير اقدامات انجام شده مورد بازديد قرار گرفت.
گفتني است، در ادامه اين بازديد، مداح از سالن هاي تجاري و مسافري اين پايانه مرزي بازديد و ضمن ديدار با پرسنل پايانه مرزی از نزديك در جريان خدمات ارائه شده اين پايانه مرزي به ارباب رجوع و نحوه گردش عمليات عبور و مرور ناوگان ، كالا و مسافر و تشريفات مرزي قرار گرفت.​​


مشخصات:
نظرات: *