پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیبازديد معاون دفتر ترانزيت و حمل و نقل بين المللي از پايانه مرزي سرخس

تاریخ انتشار: 1398/05/20

مدیر پایانه مرزی سرخس از بازديد آقاي مهندس جميلي معاون دفتر به همراه آقاي مقدسيان كارشناس دفتر ترانزيت و حمل و نقل بين المللي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور در معيت آقاي محمدي فاز رئيس اداره ترانزيت و حمل و نقل بين المللي استان در این پایانه مرزی خبر داد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي خراسان رضوي، مجتبي سرگل زائي علي آباد با اعلام خبر فوق افزود: معاون محترم دفتر ترانزيت و حمل و نقل بين المللي سازمان متبوع هدف از سفر و بازديد از پايانه مرزي سرخس را بررسي آخرين وضعيت  حمل و نقل و ترددات بين مرزي براي تصميم گيري در نشست آتي اعضاي كميسيون هاي مشترك ايران و تركمنستان براي افتتاح و بهره برداري از پل جديد بتني مرز سرخس عنوان نمود

وی  با بيان اينكه پايانه مرزي سرخس به عنوان دروازه ورودي به كشورهاي آسياي ميانه و حوزه C.I.S از جايگاه ويژه اي در حمل و نقل بين المللي ايفا مي كند اظهار اميدواري كرد در آينده اي نزديك موضوع محدوديت تردد ايجاد شده از طرف كشور تركمنستان مرتفع خواهد شد و شاهد شكوفايي بيش از پيش مرز سرخس خواهيم بود.

 سرگل زائي علي آباد ضمن ارائه آمار چهار ماهه نخست سال 1398، خواستار تخصيص اعتبار سازمان متبوع براي اجراي فازهاي مختلف طرح جامع پايانه مرزي سرخس شد.

دراین بازدید از روند تشريفات اداري و ميزان تردد ناوگان حمل و نقل ترانزيتي از واحدهاي مختلف اداري پايانه مرزي در سالن تجاري و مسافري و محل ميز فعاليت نمايندگان شركت هاي حمل و نقل بين المللي و خدمات دهي به مسافرين متردد در سالن مسافري بازديد و همچنين با دعوت از نماينده انجمن صنفي شركت هاي حمل و نقل بين المللي در مرز سرخس و تعدادي از نمايندگان فعال  در نشست صميمانه  به مسائل حمل و نقلي و همچنين مشكلات فرا روي رانندگان در كشور تركمنستان پرداخته شد.

 شايان ذكر است پروژه طرح جامع پايانه مرزي سرخس با تخصيص اعتبار 7500 ميليون ريال  در فاز نخست براي  محوطه سازي در سال 1398 آغاز خواهد شد.

 ​مشخصات:
نظرات: *