پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیلکه گیری واجرای روکش آسفالت آزاد راه مشهد باغچه

تاریخ انتشار: 1398/05/20

رییس اداره نگهداری راههای استان خراسان رضوی خبر داد : 9 کیلومتر از مسیر آزاد راه مشهد باغچه روکش می شود

  به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی : رجائی رییس اداره نگهداری راههای استان طی گفتگویی اظهارداشت : باتوجه به خرابی رویه آسفالت قسمتی از آزاد راه مشهد   باغچه قراردادی بمنظور لکه گیری واجرای روکش آسفالت قسمت فوق منعقد وپیمانکار از 8 مرداد سال جاری نسبت به شروع عملیات اجرائی لکه گیری اقدام نموده است .

رجایی گفت: در قالب این قرارداد 9 کیلومتر از مسیر در برنامه کار قراردارد که با اجرای روکش این قسمت،مسیر رفت آزادراه دارای رویه مناسبی خواهد شد .

  وی گفت : زمان اجرای موضوع قرارداد را 8 ماه و مبلغ پروژه را84 میلیارد ریال اعلان نمود که تاکنون 10 % پیشرفت  داشته است و با توجه به محدوديت اعتباري در قالب قرارداد فوق فقط نقاط مهم و ضروري در برنامه كاري قرار گرفته است ونياز به اعتبارات ويژه اي دارد و هرساله با ابلاغ اعتبار از سوي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي قسمتهايي از مسير با انعقاد قرارداد با پيمانكار در دستور كار تعمير و مرمت قرار خواهد گرفت .

 

 ​مشخصات:
نظرات: *