پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیمدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای : با وفاق و همدلی ازمشکلات وسختیهای ناشی از تحریم ها عبورخواهیم کرد .

تاریخ انتشار: 1398/06/10

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای خراسان رضوی ،ابراهیم نصری مدیرکل درمراسمی که به مناسبت گرامی داشت هفته دولت وروز کارمند برگزارشد وضعیت جاری اداره کل را تبیین نمود.

نصری ضمن گرامی داشت یادوخاطره شهدای دولت به ویژه شهیدان رجائی وباهنروتبریک روزکارمنداززحمات همکاران تشکر واظهار داشت ساختار اداره کل با انتقال حوزه ساخت راههای فرعی وروستایی تغییرات جزئی داشته ووظایف اداره کل دراستانها نسبت به گذشته بیشتروحساس ترشده است ،لذاعلی رغم محدودیت مربوط به منابع انسانی ،اعتبارات،قیرو...با استفاده بهینه ومدیریت صحیح منابع ،می بایست به گونه ای عمل نماییم که ازاین دوره سربلندبیرون آییم.

وی دربخش دیگری از سخنانش به حقوق شهروندی ومطالبات به حق مردم ازحاکمیت ودستگاههای اجرایی درخط مقدم خدمت اشاره کرد وگفت : نمی توان مطالبات مردم را به کمبود منابع وامکانات ربط داد ،بلکه بایستی بااولویت بندی وتعامل با مسئولین استان وشهرستان ونمایندگان مردم ،درجهت به انجام رساندن خواسته های ارائه شده اقدام نمود.

نصری گفت :بودجه بندی عملیاتی در آستانه اجرایی شدن هست وبا اجرای آن وابستگی بودجه دولت به نفت به شدت کاهش یافته ومی بایست جهت پیش بینی منابع جدید وپیگیری وصول درآمدهای موجودحساس بودتاتحقق یابد.

درپایان مراسم ازتعدادی ازهمکاران به نمایندگی از کل پرسنل اداره کل دراستان به عنوان کارمند نمونه تقدیربه عمل آمد.​مشخصات:
نظرات: *