پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلیاحداث 4 دستگاه پل باکس با دهانه 1 متری در راه روستایی باغ بخشی به لاخی

تاریخ انتشار: 1398/06/17

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان خراسان رضوی ؛ سعید محمود زاده رییس اداره راهداری وحمل ونقل جاده ای شهرستان خواف با بیان این مطلب اظهار داشت در بارندگیهای زمستان و بهار سنوات گذشته بعلت جاری شدن سیلابهای شدید در رودخانه های کیلومتر 500+27 ، 000+28 و 500+30 بعد از سه راهی باغ بخشی به سمت لاخی و برکا، آبنماهای موجود در مسیر رودخانه جوابگوی سیلابهای فصلی نبوده و به کرات سیلاب باعث آب بردگی و قطع ارتباط در مسیرهای مورد اشاره می گردید که در نهایت تردد روستائیان برای ساعتها با مشکل مواجه می گشت .

وی افزود: با پیگیریهای انجام شده تعداد 37 عدد باکس دهانه یک متری از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی تحویل گرفته وبا امکانات موجود و توسط عوامل راهداری این اداره در شهرستان اجرا گردید،

محمودزاده گفت : در کیلومتر 000+31 همین محور یک دستگاه آبنهای موجود به علت عرض کم آن تعریض شده، رادیه و برید در قسمت خروجی آب و پایین دست رودخانه جهت جلوگیری از آب بردگی جاده احداث گردیده است.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان خواف تصریح کرد: با اجرای عملیات مورد اشاره علاوه بر مردم روستاهای چاه گچی به چاه خشت کلیه رانندگان و عابرین از این راه که قصد مسافرت، انجام امور کشاورزی و دامداری در این منطقه را دارند؛ از راهی ایمن و مناسب برخوردار گردیده اند.


مشخصات:
نظرات: *