معرفی کارکنان

 
  
  
  
  
  
  
  
  
سمتمسئول دفتر
ناممحمد
نام خانوادگیاكبري
تلفن مستقیم33415090
نمابر33411060
تلفن داخلی100
پست الکترونیک
عکس
 
سمتمسوول كميسيون ماده 11
نامتكتم
نام خانوادگیتوللي
تلفن مستقیم33158143
نمابر
تلفن داخلی435
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس مسئول مديريت بحران و پدافند غير عامل
نامگل آذين
نام خانوادگیيدالهي
تلفن مستقیم33158132
نمابر
تلفن داخلی132
پست الکترونیک
عکس
 
سمتمشاور مديركل در امور ترانزيت
نامحميد رضا
نام خانوادگیدرخشان
تلفن مستقیم33158520
نمابر
تلفن داخلی520
پست الکترونیک
عکس
 
سمتكارشناس هماهنگي و پيگيري
ناممهنا
نام خانوادگیاشرف زاده
تلفن مستقیم33158101
نمابر
تلفن داخلی101
پست الکترونیک
عکس
 

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"