قوانین و مقررات

 
  
  
  
  
آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی.pdf
  
1397/05/16 01:48 ب.ظkh-razavi
ابلاغ فهارس بها پایه سال 97.pdf
  
1397/05/16 12:29 ب.ظkh-razavi
احراز شرایط لازم شرکت‌های فعال در زمینه تابلوهای پیام متغیر  و ترافیک نما.pdf
  
1397/05/16 01:56 ب.ظkh-razavi
استفاده از فهرست بهای راهداری.pdf
  
1397/05/16 01:45 ب.ظkh-razavi
الزام استفاده از شرکت‌های دارای تائیدیه معتبر در تهیه علائم، حفاظ‌ها و تجهیزات ایمنی راهها.pdf
  
1397/05/16 01:46 ب.ظkh-razavi
الزام پیمانکاران به اخذ صلاحیت ایمنی انجام کار.pdf
  
1397/05/16 01:46 ب.ظkh-razavi
الزام رعایت منظر آرایی حریم راهها.pdf
  
1397/05/16 01:46 ب.ظkh-razavi
انتشاربخشنامه ها.pdf
  
1397/05/16 01:47 ب.ظkh-razavi
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی بصورت سرجمع.pdf
  
1397/05/16 01:47 ب.ظkh-razavi
بخشنامه 96-1232579 آنالیز بها جدید - جایگزین بخشنامه 4951.pdf
  
1397/05/16 01:49 ب.ظkh-razavi
بهره مندی از بخشنامه تعیین دامنه قیمت‌های مناسب پیشنهادی در مناقصات.pdf
  
1397/05/16 01:49 ب.ظkh-razavi
تهیه و ابلاغ دستور کارها.pdf
  
1397/05/16 01:52 ب.ظkh-razavi
حدنصاب معاملات سال1397.pdf
  
1397/05/16 01:52 ب.ظkh-razavi
حق بیمه صورتحساب و صورت وضعیت .pdf
  
1397/05/16 01:52 ب.ظkh-razavi
در خصوص مجوز ساختمانی.pdf
  
1397/05/16 01:53 ب.ظkh-razavi
دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران.pdf
  
1397/05/16 01:53 ب.ظkh-razavi
دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار.pdf
  
1397/05/16 01:54 ب.ظkh-razavi
دوره تضمین قراردادهای روکش آسفالت.pdf
  
1397/05/16 01:54 ب.ظkh-razavi
شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم 96.pdf
  
1397/05/16 01:54 ب.ظkh-razavi
شرط داوری در قراردادهای سازمان.pdf
  
1397/05/16 01:55 ب.ظkh-razavi
صورت مجالس طبقه بندی زمین وتایید فاصله حمل مصالح.pdf
  
1397/05/16 02:02 ب.ظkh-razavi
ضوابط فینیشر.pdf
  
1397/05/16 01:55 ب.ظkh-razavi
عدم خرید کالاهای غیر استاندارد.pdf
  
1397/05/16 01:55 ب.ظkh-razavi
قوانین و مقررات مربوط به ممنوعیت و محدودیت اشتغال به کار .pdf
  
1397/05/16 01:56 ب.ظkh-razavi
مقررات ملی عایق بندی و تنظیم صدا.pdf
  
1397/05/16 01:57 ب.ظkh-razavi
ممنوعیت خرید کالای خارجی.pdf
  
1397/05/16 01:57 ب.ظkh-razavi
مناسب سازی اماکن عمومی و معابر.pdf
  
1397/05/16 01:58 ب.ظkh-razavi
نحوه انعقاد قراردادهای اجاره تابلوهای تبلیغاتی با کانونهای تبلیغاتی .pdf
  
1397/05/16 01:58 ب.ظkh-razavi
نحوه عقد قراردادها.pdf
  
1397/05/16 01:59 ب.ظkh-razavi
نقشه اطلاعات مکانی.pdf
  
1397/05/16 01:59 ب.ظkh-razavi
1 - 30بعدی

کلیه حقوق سایت متعلق به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی میباشد .
طراحی و پیاده سازی "سامیکس"